Aan het woord: Jort Pekema

Hoihoi!

Mijn naam is Jort Pekema, ik ben 20 jaar oud en ben een trotse stadjer! Ik woon op een zeer riante kamer in Selwerd van 18m2 samen met mijn vissen, Tappie en Buddy. Wat doe ik zoal met mijn tijd vraag je je wellicht af? Momenteel zit ik in mijn 2de jaar van de studie Werktuigbouwkunde, daarnaast ben ik de voorzitter van de studievereniging Technisch Appèl, ben ik lid in de medezeggenschapsraad van het Instituut voor Engineering, ben ik studentmentor, studentassistent, werk ik 18 uur in de week bij het bedrijf van mijn broer en sta ik op de steunlijst bij Lijst STERK. Sommige mensen noemen me een bezige bij, andere mensen denken dat ik geen nee kan zeggen, beslis zelf maar met wie je het eens bent. 😉

In mijn vrije tijd (voor zover ik die heb) lees ik graag een boek, luister ik veel muziek en maak ik veel wandelingen. Ook zit ik (bijna) elke zondag voor de buis om naar onze favoriete coureur Max Verstappen te kijken. 

Voor mij was het maken van een studiekeuze geen ‘smooth sailing’, zoals je het kunt noemen. In 2017 heb ik mijn havo-diploma gehaald met het pakket NG/NT. Daarna ben ik doorgegaan naar HBO-ICT aan de Hanzehogeschool. Dit was geen succes en ik heb me voor 1 februari uitgeschreven. Na een half jaar te hebben gewerkt bij de Albert Heijn heb ik de keuze gemaakt om te gaan studeren op Terschelling, namelijk voor de studie Maritiem Officier. Dit was een erg leuke studie en ik heb mijn propedeuse hier gehaald. Helaas kwam ik erachter dat het zeeleven en zes maanden van huis zijn niks voor mij is. Na lang nadenken wist ik het nog steeds niet: moet ik stoppen en wat anders doen of ga ik gewoon door? Uiteindelijk heb ik de hulp ingeschakeld van een studiecoach, dit heeft z’n vruchten afgeworpen. Ik zit nu goed op m’n plek op de opleiding Werktuigbouwkunde!

Ik heb zeker geen spijt van de keuzes en stappen die ik heb gemaakt. Ja, ik ben wat tijd “verloren”, maar ik heb gaandeweg een hoop geleerd en weet nu welk pad ik wel en niet wil bewandelen. 

Door mijn eigen ervaringen met het kiezen van een studie ben ik altijd bereid om toekomstige studenten te helpen om hún plekje te zoeken. Daarom help ik graag op open dagen, meeloopdagen en ondersteun ik als studentmentor en studentassistent. 

Ik vind het fijn dat de Hanzehogeschool Groningen zoveel opties biedt om mijn kennis en kunnen buiten de opleiding te verruimen. Ik kan dan ook aan iedereen aanraden om iets naast zijn/haar studie te doen, van bestuursjaar tot lid in de opleidingscommissie. 

Na lang zitten wikken en wegen heb ik besloten om te solliciteren voor het bestuur van de studievereniging van Werktuigbouwkunde. Ik heb tot de dag van vandaag nog geen spijt hiervan en vind mijn functie als voorzitter erg leuk! Ook heb ik in het afgelopen jaar al een hoop geleerd en kan ik met trots vertellen dat ik hierdoor veel ben gegroeid als persoon. 

Ik geniet er intens van om te vergaderen, mijn medebestuurders te helpen en problemen op te lossen. Echter is er iets heel anders wat mij nog gelukkiger maakt, namelijk de dankbare leden van de vereniging. Elke dag staan wij als bestuur voor ze klaar en helpen we ze met de opleiding, organiseren we leerzame excursies en leuke sociale activiteiten.

Tot slot valt mij nog maar één ding te zeggen: veel succes en een leuke studietijd toegewenst!

———–

Hey!

My name is Jort Pekema, I’m 20 years old and I’m a proud ‘Stadjer’! I live in a very spacious 18m2 room in Selwerd together with my fish, Tappie and Buddy. What do I do with my time you may ask? I am currently in my 2nd year of the Mechanical Engineering program, I am also the chairman of the study association Technical Appeal, I am a member of the participation council at the Institute of Engineering, I am a student mentor and student assistant, I work 18 hours a week at my brother’s company and I am on Lijst STERK’s support list. Some people call me a busy bee, others think I can’t say no. Decide for yourself who you agree with. 😉

In the little spare time I have left, I like to read books, listen to music, and take a lot of walks. I also sit in front of the TV (almost) every Sunday to watch our favorite driver, Max Verstappen.

For me, making a study choice was not “smooth sailing.. In 2017 I obtained my high school diploma with a focus on science. After that I went on to study IT at the Hanze University of Applied Sciences. This was not a success and I deregistered before February 1st. After working for six months at Albert Heijn, I chose to go to college on Terschelling, namely to study for Maritime Officer. This was a very nice study, and I passed my foundation year there. Unfortunately, I found out that living at sea and being away from home for six months was not for me. After much thought I still didn’t know. Should I quit and do something else, or do I just keep going? I asked for help from a study coach, which paid off. I finally found my place in the  Mechanical Engineering program at the Hanze UAS!

I do not regret the choices and steps I have made. Yes, I might have ‘wasted’ some of my time due to the choices I’ve made. But I don’t consider it ‘wasted time’ since I learned a lot, and also know which path I want to follow in my future.

Because of my experiences with choosing a study programme, I’m always willing to help future students find their place. That is why I like to help at open days, student days and I enjoy giving support as a student mentor and student assistant.

I think it’s great that the Hanze UAS offers so many options to broaden my knowledge and skills outside of the study program. I can wholly recommend everyone to do something in addition to their studies, like doing a board year or being part of the Study Program Committee.

After much deliberation, I decided to apply for the board of the study association for Mechanical Engineering. I do not regret this to this day, To this day I do not regret this decision, and I really enjoy my position as chairman! I have also learnt a lot in the past year, and I can proudly say that I have grown a lot as a person.

I thoroughly enjoy board meetings, helping my fellow board members and solving problems. However, there is something completely different that makes me even happier, namely the grateful members of the association. Every day we, as a board, are ready for them and we help them with their study programme. We organize exciting excursions and fun social activities.

In conclusion, there is only one thing left to say: good luck and have fun studying!

Vergelijkbare berichten