|

Aan het woord: Saskia Helmantel

[English below]

‘Sas, zou jij een stukje willen schrijven voor de website van Lijst STERK’? Schrijven is een van dingen die ik ontzettend leuk vind om te doen, dus heb ik met alle plezier iets voor jullie op papier gezet.

Ik ben Saskia, 23 jaar oud en sinds kort geen student meer aan de Hanzehogeschool. Tijdens mijn jaren als student aan de (in de volksmond genoemde) ‘Hanze’ ben ik altijd op meerdere vlakken actief geweest naast mijn opleiding. Zo heb ik een jaar lang de rol van extern coördinator mogen vervullen binnen mijn studievereniging,  meerdere evenementen mogen presenteren zoals de HanzeXperience en altijd meegeholpen bij de Opendagen.

Toen kort voor de deadline van mijn afstudeerproject een vacature binnen Hanze Studiekeuzeadvies opengezet werd was de beslissing om te solliciteren snel gemaakt. En met succes, ondertussen ben ik al een halfjaar werkzaam bij de Hanzehogeschool. Hier mag ik de functie van ‘Coördinator Scholenvoorlichtingen’ vervullen. Binnen deze functie coördineer ik de voorlichtingen en workshops die wij aanbieden aan het voortgezet onderwijs en de Mbo-scholen in de drie noordelijke provinciën. Hierbij ben ik de contactpersoon van aan de ene kant de decanen van de scholen en aan de andere kant van het studententeam dat ons helpt bij het geven van de voorlichtingsactiviteiten. Het studententeam bestaat uit 40 studenten die aan het begin van het collegejaar een tweedaagse training krijgen waar ik op dit moment hard mee aan de slag ben! Samen met het studentenvoorlichtingsteam en mijn collega’s verzorgen wij ieder jaar en groot aantal voorlichtingsactiviteiten op locatie van de middelbare en mbo-scholen.

Wat ik het leukste aan mijn functie vind? Binnen deze afwisselende functie heb ik zelf ook de ruimte om op pad te gaan naar de middelbare scholen, waarbij je dus voor een paar uur de docent mag spelen. Het onderwijs blijkt een sector te zijn waarin ik verrassend goed op mijn plek ben. De doelgroep Havo 3 vind ik hierin het leukste, maar tegelijkertijd ook de grootste uitdaging, waarbij ik zelf altijd weer even terug moet schakelen naar de puber die ik destijds ook ben geweest. Onze belangrijkste taak: de juiste student op de juiste plek te krijgen, wat en waar die plek ook is.


‘Sas, would you like to write a piece for the website of Lijst STERK?’ Writing is one of the things I really enjoy doing, so I was happy to put something on paper for you.

I am Saskia, 23 years old and no longer a student at the Hanze UAS. During my years as a student at the (popularly known) ‘Hanze’ I have always been active in several areas besides my studies. For example, I had the opportunity to fulfil the role of external coordinator within my study association for a year, I was allowed to present several events such as the HanzeXperience and I always helped out during the Open Days.

When shortly before the deadline of my graduation project a vacancy was posted within Hanze Study Advice, the decision to apply was quickly made. And with success. I have now been working at the Hanzehogeschool for six months. Here I can fulfill the function of “Coordinator School Information”. Within this function, I coordinate the information and workshops that we offer to secondary schools and vocational schools in the three northern provinces. I am the contact person for the deans of the schools on the one hand and the student team that helps us with the information activities on the other hand. The student team consists of 40 students who receive a two-day training at the beginning of the academic year, which I am currently working hard on! Together with the student information team and my colleagues, we provide a large number of information activities at secondary and vocational schools every year.

What do I like most about my job? Within this varied job, I also have the space to go out to the secondary schools, where you can play the teacher for a few hours. Education turns out to be a sector in which I feel surprisingly at home. The target group Havo 3 I find the most fun, but also the biggest challenge, where I always have to switch back to the adolescent that I was at the time. Our most important task: getting the right student in the right place, whatever and wherever that place may be.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Vergelijkbare berichten