Huidige Fractie

Dit is de huidige fractie die namens Lijst STERK in de Hogeschoolmedezeggenschapsraad zit. Zij zijn verkozen om de belangen van de studenten van de Hanzehogeschool zo effectief mogelijk te behartigen. Met zes van de negen zetels heeft Lijst STERK voor de derde keer op rij de grootste fractie binnen de HMR.

De fractie van Lijst STERK zal zich dit jaar met name inzetten voor een aantal speerpunten. Hierbij staat een actieve studenten community hoog in het vaandel. In de komende jaren streeft Lijst STERK ernaar het studeren zo flexibel mogelijk te maken. Studenten moeten maximale vrijheid hebben om hun eigen opleiding vorm te geven en de ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen in hun studieplanning. Studentenwelzijn blijft ook een prioriteit voor de fractie. Een doordacht internationaliseringsbeleid wordt steeds belangrijker, waarbij internationale studenten recht hebben op een hoogwaardige studententijd, inclusief goede ondersteuning en betaalbare (nood)huisvesting rondom de campus. Daarnaast staat een gezonde studieomgeving met een betaalbaar en gevarieerd assortiment hoog op de agenda. Lijst STERK hecht eraan dat elke student het curriculum goed kan volgen. Om dit te bereiken, pleit Lijst STERK voor investeringen in een betere instroom voor studenten vanuit alle onderwijsrichtingen.

De fractie kijkt ernaar uit om zich voor deze doelen in te zetten en jouw studententijd zo veel mogelijk te verbeteren! Als je vragen hebt of input wilt leveren voor de fractie, kun je contact opnemen door te mailen naar fractiehmr@lijststerk.nl.

Sebastien Roebersen – Fractievoorzitter

Hallo! ik ben Sebastién Roebersen en ben 20 jaar oud. Ik studeer Built Environment met de richting ruimtelijke ontwikkeling aan het institute voor Future Environments. Afgelopen jaar ben ik actief geweest als intern coördinator bij Studievereniging Hestia. De ervaringen die ik hier heb opgedaan wil ik meenemen in de HMR. Dit jaar zal ik als fractievoorzitter fungeren.

E-mail: s.roebersen@lijststerk.nl

Kenneth Kortink – Vicefractievoorzitter

Hallo! ik ben Kenneth Kortink en ben 23 jaar oud. Ik studeer Social Work aan de academie voor Sociale Studies. Afgelopen jaar ben ik actief geweest als voorzitter bij Studievereniging Maslow. De ervaringen die ik hier heb opgedaan wil ik  meenemen in de HMR. Tevens fungeer ik dit jaar als vicefractievoorzitter.

E-mail: k.kortink@lijststerk.nl

Rixte Plat – Fractiesecretaris

Heyhoi! Mijn naam is Rixte Plat en ben 22 jaar oud. Momenteel volg ik de opleiding Pabo regulier. Afgelopen jaar ben ik actief geweest als intern coördinator bij Studievereniging Le Baso. Dit jaar zal ik fungeren als fractiesecratris. Ik kijk uit naar een leerzaam jaar!

E-mail: r.plat@lijststerk.nl

Robin Hofman – Fractielid + Dagelijks bestuur

Hé, ik ben Robin, momenteel 21 jaar oud en studeer Facility Management aan het Institute for Future Environments. Het afgelopen jaar ben ik actief geweest in bestuursactiviteiten bij de studievereniging Facides Dione en ben ik als eventmanager betrokken geweest bij Stichting KEI. Ik ben erg enthousiast dat ik dit jaar ben verkozen als fractielid namens Lijst STERK en wil graag mijn verworven kennis inzetten voor medezeggenschap binnen de Hanzehogeschool.

E-mail: r.hofman@lijststerk.nl

Esmée Masson – Fractielid

Hey! Mijn naam is Esmée. Ik 22 jaar oud en studeer Communicatie aan het instituut voor communicatie, media & IT. Afgelopen jaar was ik secretaris bij Studievereniging KIC. De ervaringen die ik daar heb opgedaan wil ik graag meenemen in de HMR. Dit jaar zal ik fungeren als fractielid van Lijst STERK.

E-mail: e.masson@lijststerk.nl

Martijn Moorlag – Fractielid

Hey, ik ben Martijn Moorlag en ik ben 23 jaar oud. Ik zit in het derde jaar van de opleiding Built Environment, met de Major bouwkunde en ben penningmeester geweest bij studievereniging Hestia. Ik ben verkiesbaar voor een zetel in de volgende fractie maar heb de huidige zesde zetel over mogen nemen van Jennifer van der Graaf. Ik fungeer als algemeen lid van de fractie en zet mij in voor de belangen van studenten!

E-mail: m.moorlag@lijststerk.nl

Jennifer van der GraafFractievoorzitter
Tjalling BlesVicefractievoorzitter
Luuk OostendorpFractiesecretaris
Zeref Ezgi ÖzdoğanFractielid
Jesse van MulkomFractielid
Ramon TilstraFractievoorzitter
Anne van der BergFractiesecretaris
Vera SiesesFractielid
Else WestervoordeFractielid
Danny KolthofFractielid
Danny KolthofFractievoorzitter
Gideon HenstraFractiesecretaris
Carlien HurinkFractielid
Nick PoolFractielid
Vera SiesesFractielid
Linda KiesFractievoorzitter
Jeroen CleophasFractiesecretaris
Mark KentersFractielid
Tony HammingFractielid
Bernd AbelingFractievoorzitter
Vincent van VeenenFractiesecretaris
Ilse KampingFractievoorzitter
Darius DubberFractiesecretaris
Luca van der HoevenFractielid
Bram van DortFractielid
Katharina ReisFractievoorzitter
Pieter TichelaarFractiesecretaris
Dyon HoekstraFractielid
Rutger VerboomFractielid
Pieter PolhuisFractievoorzitter
Leon SlootsFractievoorzitter