"

"Medezeggenschap betekent voor mij veranderingen doorvoeren waar wij studenten vinden dat verandering nodig is."

Linda Kies - Fractievoorzitter 2019-2020

"Medezeggenschap betekent voor mij een brug slaan tussen studenten en de directie van de Hanzehogeschool Groningen."

Jeroen Cleophas - Fractie secretaris 2019-2020

"Medezeggenschap betekent voor mij de stem van de student te laten horen om kwaliteitsonderwijs te kunnen garanderen."

Mark Kenters - Fractielid 2019-2020

"Ik vind het belangrijk dat iedere student zich op eigen tempo kan ontwikkelen en daarbij de juiste ondersteuning krijgt."

Tony Hamming - Fractielid 2019-2020

previous arrow
next arrow
Slider

De fractie 2019 – 2020

De fractie van Lijst STERK zal dit jaar voor de zesde maal de belangen van de studenten aan de Hanzehogeschool (Hanze) vertegenwoordigen. Dit doet de fractie door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad van de Hanze. Deze raad bestaat uit achttien verkozen personen bestaande uit negen personeelsleden en negen studenten. Dit collegejaar bezet Lijst STERK vier van de negen zetels binnen de medezeggenschapsraad. Aankomend jaar zal STERK dan ook alles op alles zetten om aankomend jaar de vijfde zetel in de wacht te slepen en daarmee voor het eerst een meerderheid in de medezeggenschapsraad te behalen.

Het stel knappe koppen dat aankomend jaar namens Lijst STERK in de medezeggenschapsraad de belangen van de studenten gaan behartigen zijn:

Linda Kies – Fractie voorzitter
Jeroen Cleophas – Fractie secretaris
Mark Kenters – Fractielid
Tony Hamming – Fractielid

Naam: Linda Kies
Leeftijd: 24 jaar
Studie: Social work
Jaargang: 2

Naam: Jeroen Cleophas
Leeftijd: 25 jaar
Studie: Chemische technologie
Jaargang: 3

Naam: Mark Kenters
Leeftijd: 21 jaar
Studie: Chemische technologie
Jaargang: 2

Naam: Tony Hamming
Leeftijd: 27 jaar
Studie: Social work
Jaargang: 2

Sluit Menu
×