Fractie 2021-2022

Dit is de huidige fractie die namens Lijst STERK in de Hogeschoolmedezeggenschapsraad zit. Zij zijn in mei 2021 verkozen om de studenten van de Hanzehogeschool zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Met vijf van de negen zetels heeft Lijst STERK voor de tweede keer op rij de grootste fractie binnen de HMR.

De fractie van Lijst STERK zal zich dit jaar in het bijzonder inzetten voor een aantal standpunten. Hierbij staat de actieve studenten community hoog in het vaandel. Studentenwelzijn is na anderhalf jaar coronatijd een onderwerp dat veel aandacht verdient. De komende jaren wil Lijst STERK ook het studeren zo flexibel mogelijk maken. Studenten moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om hun eigen opleiding in te richten. Ook is een passend internationaliseringsbeleid iets dat steeds belangrijker wordt naarmate er meer internationale studenten naar de Hanzehogeschool komen.

De fractie heeft er ontzettend veel zin in om zich voor deze punten in te zetten en jouw studententijd zoveel mogelijk te verbeteren!
Mocht jij vragen hebben voor de fractie kan je die stellen door te mailen naar fractiehmr@lijststerk.nl

8

Danny Kolthof - #01

Danny Kolthof is 26 jaar en studeert op dit moment Commerciële Economie aan het Instituut voor Business, Marketing & Finance. De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet binnen HMV Actis en in de deelraad van het IMM. Gedurende deze periode heeft hij veel studenten gesproken en meningen gehoord, deze wil hij meenemen in de HMR. Dit jaar is hij voorzitter van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool.

E-mail: d.kolthof@lijststerk.nl

9

Vera Sieses - #02

Vera Sieses is, op het moment van schrijven, 24 jaar en studeert Commerciële Economie aan het Instituut voor Business, Marketing & Finance. De afgelopen jaren was zij actief binnen haar studievereniging en binnen de deelraad. Het afgelopen jaar nam zij plaats in de HMR, na een bewogen jaar van veel thuis zitten besloot ze om zich nog een keer kandidaat te stellen. Het is immers van belang om de stem van de student te laten horen.

E-mail: v.sieses@lijststerk.nl

10

Else Westervoorde - #03

Else Westervoorde is een 26-jarige studente. Zij studeert momenteel Social Work en heeft hiervoor aan Academie Minerva gestudeerd. De afgelopen jaren heeft zij zich ingezet binnen studievereniging Maslow en actief deelgenomen aan het Honourstraject. Deze opgedane ervaring wil zij meenemen in de HMR. Zij vindt het belangrijk om de stem, wensen en meningen vanuit studenten te laten horen.

E-mail: e.westervoorde@lijststerk.nl

6

Ramon Tilstra - #04

Ramon Tilstra is 20 jaar en studeert Marketing Management aan het Instituut voor Business, Marketing & Finance. In de afgelopen jaren is hij actief geweest binnen het bestuur van de studievereniging HMV Actis en was hij lid van het dagelijks bestuur van de deelraad van het SBMF. De ervaringen die hij hier heeft opgedaan wil hij graag meenemen in de HMR. Hij zal dit jaar ook fungeren als fractievoorzitter.

E-mail: r.tilstra@lijststerk.nl

7

Anne van der Berg - #05

Anne van der Berg is 23 jaar en studeert op dit moment aan de Verkorte Pabo. Hiervoor heeft ze de opleiding Toegepaste Psychologie afgerond en heeft zij zich ingezet bij studievereniging Gente. Hierdoor heeft ze veel gezien en veel studenten mogen horen. Zij zal alle kennis meenemen om zich in te zetten voor de studenten in de HMR. Ook zal zij dit jaar de functie van fractiesecretaris op zich nemen.

E-mail: a.vanderberg@lijststerk.nl