Fractie 2022-2023

Dit is de huidige fractie die namens Lijst STERK in de Hogeschoolmedezeggenschapsraad zit. Zij zijn verkozen om de studenten van de Hanzehogeschool zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Met vijf van de negen zetels heeft Lijst STERK voor de derde keer op rij de grootste fractie binnen de HMR.

De fractie van Lijst STERK zal zich dit jaar in het bijzonder inzetten voor een aantal standpunten. Hierbij staat de actieve studenten community hoog in het vaandel. De komende jaren wil Lijst STERK ook het studeren zo flexibel mogelijk maken. Studenten moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om hun eigen opleiding in te richten en ruimte krijgen om eigen verantwoordelijkheid te pakken in hun studieplanning. Studentenwelzijn staat ook nog steeds hoog op de agenda bij de fractie. Een passend internationaliseringsbeleid steeds belangrijker waarbij ook internationale studenten recht hebben op een goede studententijd. Met goede ondersteuning en betaalbare (nood)huisvestiging rond om de campus. Hiernaast is een gezonde studieomgeving met een betaalbaar en gevarieerd assortiment een punt van aandacht. Lijst STERK vindt het belangrijk dat elke student het curriculum goed kan volgen. Om dit te bereiken wil Lijst STERK dat er geïnvesteerd wordt in een betere instroom voor studenten vanuit alle onderwijsrichtingen.

De fractie heeft er ontzettend veel zin in om zich voor deze punten in te zetten en jouw studententijd zoveel mogelijk te verbeteren!
Mocht jij vragen of input hebben voor de fractie kan je die stellen door te mailen naar fractiehmr@lijststerk.nl

Jennifer van der Graaf - #01

Jennifer van der Graaf is 22 jaar en studeert HBO-Rechten aan het Instituut voor Rechtenstudies. Afgelopen jaar was zij voorzitter van studievereniging Ad Legem. Vanuit die positie is zij erachter gekomen dat zij graag studenten vertegenwoordigd en om deze reden wil zij graag haar stem voor de studenten laten horen in de HMR. Dit jaar zal zij fungeren als fractievoorzitter van Lijst STERK.

E-mail: j.vandergraaf@lijststerk.nl

Luuk Oostendorp - #06

Luuk Oostendorp is 21 jaar oud en studeert aan de Pedagogische Academie. Afgelopen jaar is hij actief geweest binnen het bestuur van studievereniging HMV Actis. De ervaringen die hij hier heeft opgedaan wil hij graag meenemen in de HMR. Ook zal hij dit jaar fungeren als Fractiesecretaris.

E-mail: l.oostendorp@lijststerk.nl

Tjalling Bles - #02

Tjalling Bles is 23 jaar oud en studeert Commerciële Economie aan het instituut voor Business, Marketing & Finance. Afgelopen jaar heeft hij de rol van extern-coördinator vervuld bij studievereniging HMV Actis. Hij hoopt deze ervaring mee te nemen in de HMR.

E-mail: t.bles@lijststerk.nl

Zeref Ezgi Özdoğan - #04

Zeref Ezgi Özdoğan studeert Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Instituut voor Rechtenstudies. Voordat zij als fractielid werd verkozen bij Lijst STERK, zat zij in het bestuur van studievereniging Ad Legem waar zij de functie als intern coördinator heeft bekleed. Dit jaar zal zij zich binnen Lijst STERK inzetten als lid van het dagelijks bestuur van de HMR, als voorzitter van de commissie Onderwijs & Onderzoek en Informatisering.

E-mail: z.ozdogan@lijststerk.nl

Jesse van Mulkom - #03

Jesse van Mulkom studeert Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in combinatie met een honoursprogramma aan het Instituut voor Life Science and Technology. Hij heeft afgelopen jaar meerdere functies uitgevoerd binnen het bestuur van Equilibrium, de studievereniging van het Instituut voor Life Science and Technology. Hij zet zich dit jaar in als lid van het dagelijk bestuur van de HMR, als voorzitter van de commissie cluster Financieel Economische Zaken en Facilitair Bedrijf. Ook is hij lid van de kunstcommissie van de Hanzehogeschool Groningen.

E-mail: j.j.vanmulkom@lijststerk.nl