Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op het HBO is afgenomen door het leenstelsel.

Groningen, 28 Januari 2020 – In de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad is gistermorgen een stuk aangenomen waarin het College van Bestuur van de Hanzehogeschool (HG) aangeeft dat de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van studenten is afgenomen door het leenstelsel. Het College geeft dit aan in een notitie over het nieuwe Honourstraject (Honours talentprogramma, HTP), volgens hen het…

Lijst STERK blij verrast met nieuws over mogelijke terugkeer basisbeurs

‘‘Lijst STERK blij verrast met nieuws over mogelijke terugkeer basisbeurs’’ door Linda Kies en Tony Hamming  Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de Partij van de Arbeid in de voetsporen van GroenLinks treedt door de handen van het leenstelsel af te trekken. Hiermee is een meerderheid van het huidige kabinet vóór het herinvoeren van een vorm…

Bekendmaking kandidaatsbestuur

Afgelopen vrijdag was de laatste activiteit van het lustrum van Lijst STERK. Het eindfeest en de bekendmaking van het nieuwe bestuur van Lijst STERK. Met trots presenteren wij ons nieuwe bestuur:  Voorzitter: Armin ZegwaardVice-voorzitter: Elisa WijngaardSecretaris: Suzan VinkPenningmeester: Jelmer EttemaCoördinator HG: Niek HarmelinkCommissaris PR & Acquisitie: Arjen Eisen

Lustrum Lijst STERK

Beste mensen! Het jaar is bijna ten einde, maar niet voordat we dit jaar afgesloten hebben met het 1e lustrum van Lijst STERK. Ter ere van het vijfjarig bestaan van de vereniging hebben wij getracht een aantal leuke activiteiten neer te zetten om dit heugelijke feit te vieren. Het lustrum zal plaats vinden van 3…

Lijst STERK verdubbelt zetels binnen HMR van Hanzehogeschool Groningen

Groningen, 22 mei 2019 Studentenpartij en -belangenvereniging Lijst Student Erkend (STERK) neemt komend jaar met vier van de negen zetels plaats in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hanzehogeschool Groningen. Na een jaar gehalveerd te zijn in zetels ten aanzien van voorgaande jaren heeft de partij haar sterke positie met vier zetels binnen de raad…

Lijst STERK de breedste studentenbelangenvereniging van Groningen!

Lijst STERK zal zich dit jaar op meerdere onderwijsinstellingen in Groningen kandidaatstellen voor de medezeggenschapsraden. Om ons vijfjarig bestaan te vieren en op een gepaste manier af te sluiten, heeft de Algemene Ledenvergadering besloten en ingestemd met het voorstel om op zoveel mogelijk hoger onderwijsinstellingen Lijst STERK verkiesbaar te stellen. Vrijheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing,…

Tjarda Oenema

Hallo Tjarda, leuk dat we je mogen interviewen. Kun je jezelf kort even voorstellen? Hoi, mijn naam is Tjarda Oenema. Ik ben 20 jaar oud en ik zit nu in het derde jaar van de studie Accountancy. Het komende jaar ga ik mijn tijd verdelen tussen mijn studie, werken bij MijnAccountant, muziek maken, mijn vrienden…