Aan het woord: Joost van den Berg

| AAN HET WOORD |

Vandaag is het woord aan Joost van den Berg. Hij is één van de oprichters van Lijst STERK en wilde graag een stuk voor ons schrijven.

Inmiddels bestaat Lijst STERK ruim zes jaar. In 2014 heb ik deze vereniging samen met Robin Vrijhof en Thomas Woerdenbag opgericht. Ik ben zeer trots dat wij inmiddels met vijf zetels de meerderheid hebben in de studentgeleding van de HMR. Lijst STERK is uitgegroeid tot een vereniging waarin meerdere generaties enthousiastelingen zich hebben ontplooid en vaardigheden hebben opgedaan die je niet eigen maakt tijdens het volgen van alleen een studie. Inmiddels ben ik actief in het bedrijfsleven. Als MT-lid binnen een marketing- en salesorganisatie ben ik verantwoordelijk voor vrijwel alle ondersteunende diensten binnen het bedrijf. Hierdoor kom ik ook in aanraking met verschillende afdelingen en type mensen waarmee ik samenwerk. Eigenschappen als organiseren, samenwerken, debatteren en projectmatig werken welke ik o.a. eigen heb gemaakt bij Lijst STERK, pas ik nog steeds dagelijks toe.

Met een fijn gevoel kijk ik terug naar mijn bestuursjaar in 2014-2015. Ik heb veel mensen leren kennen, veel zaken geleerd, samengewerkt met studenten met verschillende (studie)achtergronden, mogen bouwen aan de vereniging en het draagvlak onder studenten mogen vergroten. Een van de hoogtepunten uit dat jaar was, bij de eerste deelname aan de verkiezingen vier zetels te bemachtigen in de HMR van de Hanzehogeschool én een zetel in de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit.

Uit ervaring kan ik iedereen aanraden om actief te worden naast je studie. Binnen Lijst STERK zijn hiervoor tal van mogelijkheden door zitting te nemen in het bestuur, fractie of een commissie. Naast een leerzame en gezellige tijd, bouw je ook aan je eigen netwerk en cv. Iedereen binnen de vereniging staat ervoor open om jou hiervan te overtuigen. Mocht je daar vragen over hebben, dan kun jij altijd iemand van de vereniging benaderen.

Lijst STERK has existed for six years now. In 2014 I co-founded this association alongside Robin Vrijhof and Thomas Woerdenbag. I’m very proud that with five seats we’ve reached a majority within the student council of the Hanze Representation Council. Lijst STERK has grown into an association with multiple generations of enthusiasts who have evolved and developed skills which you do not acquire by merely following your study. I am now active in the business world. As a MT member within a marketing and sales organization, I am responsible for practically all support services within the company. This also brings me into contact with different departments and types of people who I work with. I still apply attributes such as organizing, collaborating, debating and project-based work which I have mastered at Lijst STERK on a daily basis.

I look back on my board year in 2014-2015 with a good feeling. I have met many people, learned a lot, worked together with students of different (study) backgrounds, got to build the association and increase the support among students. One of the highlights of that year was securing four seats in the Hanze Representation Council of the Hanze University of Applied Sciences and one seat in the University Council of the University of Groningen during our first participation in the elections. 

From my own experience I can recommend everybody to be active outside of their study. Within Lijst STERK there are plenty of options to do so in the board, student council or committee. Aside from an educational and fun time, you build your own network and your resume. Everybody inside the association is open to convince you. If you have any questions about this, you can always contact somebody from the association.

Vergelijkbare berichten