Bestuur Nijmeijer 2021-2022

Dit is het huidige bestuur van Lijst STERK, zij zijn op 30 september ingehamerd door de algemene ledenvergadering. Met elkaar zetten zij zich dit jaar in voor de leden van STERK en dragen zij bij aan de toekomst van deze prachtige vereniging. 

Het bestuur heeft veel zin in dit jaar en zal zich graag voor de leden inzetten, om Lijst STERK wederom te laten groeien.
Mocht jij vragen hebben voor het bestuur kan je die stellen door te mailen naar bestuur@lijststerk.nl

1

Voorzitter - Ellen Nijmeijer

Ellen Nijmeijer is 23 jaar en zit in haar vierde jaar van de studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Instituut voor Rechtenstudies. In 2019-2020 was zij intern coördinator binnen het bestuur van studievereniging Ad Legem en dit jaar is zij de voorzitter van het bestuur van Lijst STERK.

E-mail: voorzitter@lijststerk.nl

2

Secretaris - Femke de Koning

Femke de Koning is 23 jaar en is derdejaars student Commerciële Economie aan het Instituut voor Business, Marketing & Finance. In 2020-2021 was zij secretaris bij studievereniging HMV Actis. Dit jaar zal zij dezelfde functie bekleden binnen het bestuur van Lijst STERK.

E-mail: secretaris@lijststerk.nl

3

Penningmeester - Remco van der Velde

Remco van der Velde is 22 jaar en studeert Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Instituut voor Rechtenstudies. In 2020-2021 was hij zowel intern coördinator van studievereniging Ad Legem als secretaris bij Lijst STERK. Dit jaar zal hij de functie van penningmeester vervullen.

E-mail: penningmeester@lijststerk.nl

4

Commissaris intern & HG - Lotte van der Scheer

Lotte van der Scheer is 20 jaar oud en zit momenteel in het derde studiejaar van de opleiding Medische Diagnostiek aan het Instituut voor Life Science en Technology. In het collegejaar 2020-2021 was zij deel van het zestiende bestuur der Equilibrium als secretaris. Dit jaar zal zij de functie van commissaris intern en HG vervullen binnen het achtste bestuur der Lijst STERK.

E-mail: commissaris-hg@lijststerk.nl

5

Commissaris medezeggenschap & acquisitie - Lola Bulstra

Lola Bulstra is 23 jaar oud en studeert Social Work aan de Academie voor Sociale Studies. Afgelopen jaar fungeerde zij als commissaris extern bij studievereniging Maslow. Momenteel bekleed zij de functie commissaris medezeggenschap & acquisitie bij Lijst STERK.

E-mail: acquisitie@lijststerk.nl