Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft als doel zorg te dragen voor continuïteit en behoud van kennis binnen de vereniging. De RvT houdt toezicht op het beleid en koers van het verenigingsbestuur en de fractie, en ondersteunt hen in hun bezigheden door advies te bieden en kennis te delen. Daarnaast organiseert de RvT minimaal eenmaal per jaar met het verenigingsbestuur, en indien van toepassing de HMR en UR-fractie, een gemeenschappelijke vergadering waarin de koers van de vereniging besproken wordt.

RvT-leden worden benoemd voor een periode van één jaar. Deze benoeming en tevens het aftreden vindt over het algemeen plaats tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar. De RvT draagt zorg voor haar eigen voordracht van nieuwe kandidaten en stelt deze kandidaten voor aan de ALV. Afgetreden RvT-leden zijn per direct hernoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. De RvT bestaat tenminste uit een voorzitter en een secretaris, en kent verder algemene leden. Daarnaast wijst de RvT in haar midden leden die belast zijn met het toezicht houden op het verenigingsbestuur en indien van toepassing de HMR- en/of UR-fractie. Deze leden zijn binnen de RvT contactpersonen voor de desbetreffende organen.

_MG_2192

Armin Zegwaard

Armin Zegwaard is 25 jaar en studeert Industrieel Product Ontwerpen aan het Instituut voor Engineering. Armin was voorzitter van Lijst STERK in 2018-2019 en 2019-2020. Sinds 2020 maakt Armin deel uit van de raad van toezicht en is hij het aanspreekpunt voor het bestuur. Dit jaar zal hij fungeren als voorzitter van de RvT.

Bernd Abeling

Bernd Abeling

Bernd Abeling is 24 jaar en studeert Industrieel Product Ontwerpen aan het Instituut voor Engineering. In 2018-2019 was hij lijsttrekker en fractievoorzitter voor de HMR-fractie van Lijst STERK. Sinds 2019 neemt hij deel aan de raad van toezicht van Lijst STERK, en zal dit jaar de rol van secretaris binnen de RvT op zich nemen.

JME 2020

Jelmer Ettema

Jelmer Ettema is 22 jaar en studeert Human Resource Management aan het Instituut voor Bedrijfskunde. In 2019-2020 was hij de penningmeester van het bestuur en in 2020-2021 was hij de voorzitter van het bestuur. Sinds 30 september 2021 neemt hij zitting in de raad van toezicht, met in zijn portefeuille het bestuur en de financiën.

Jeroen Cleophas

Jeroen Cleophas

Jeroen Cleophas is 26 jaar en studeert Chemie aan het Instituut voor Life Science & Technology. In 2019-2020 was Jeroen fractiesecretaris. Sinds 2020 is hij het aanspreekpunt voor de fractie in de raad van toezicht.

WhatsApp Image 2021-09-30 at 11.03.58

Elisa Wijngaard

Elisa Wijngaard is 24 jaar en studeert Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. In 2019-2020 was Elisa eerst vicevoorzitter en in het tweede half jaar voorzitter van Lijst STERK. Sinds 2021 maakt Elisa deel uit van de Raad van Toezicht en is zij het aanspreekpunt voor het bestuur.