Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) heeft als doel zorg te dragen voor continuïteit en behoud van kennis binnen de vereniging. De RvT houdt toezicht op het beleid en koers van het verenigingsbestuur en de fractie, en ondersteunt hen in hun bezigheden door advies te bieden en kennis te delen. Daarnaast organiseert de RvT minimaal eenmaal per jaar met het verenigingsbestuur, en indien van toepassing de HMR en UR-fractie, een gemeenschappelijke vergadering waarin de koers van de vereniging besproken wordt.

RvT-leden worden benoemd voor een periode van één jaar. Deze benoeming en tevens het aftreden vindt over het algemeen plaats tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar. De RvT draagt zorg voor haar eigen voordracht van nieuwe kandidaten en stelt deze kandidaten voor aan de ALV. Afgetreden RvT-leden zijn per direct hernoembaar voor een nieuwe zittingsperiode. De RvT bestaat tenminste uit een voorzitter en een secretaris, en kent verder algemene leden. Daarnaast wijst de RvT in haar midden leden die belast zijn met het toezicht houden op het verenigingsbestuur en indien van toepassing de HMR- en/of UR-fractie. Deze leden zijn binnen de RvT contactpersonen voor de desbetreffende organen.

WhatsApp Image 2023-04-03 at 21.51.52

Jelmer Ettema

Hoi! Mijn naam is Jelmer, ik ben sinds 2021 lid van de Raad van Toezicht. Vanaf februari ben ik voorzitter van de RvT. In 2019-2020 was ik penningmeester van het bestuur en in 2020-2021 was ik daar de voorzitter. Mijn rol is het ondersteunen van de rest in de RvT en de voorzitters van zowel het bestuur als de fractie.

WhatsApp Image 2023-04-03 at 21.51.07 (1)

Ellen Nijmeijer

Hoi! Mijn naam is Ellen Nijmeijer en ik ben dit jaar lid van de Raad van Toezicht van Lijst STERK. In het jaar 2019-2020 heb ik een bestuursjaar gedaan bij studievereniging Ad Legem en vorig jaar was ik voorzitter van het bestuur bij Lijst STERK. Binnen de Raad van Toezicht heb ik de portefeuille bestuur. Dit betekent dat ik voor hun het eerste aanspreekpunt ben en help ik waar nodig!

WhatsApp Image 2023-04-03 at 21.51.07

Ramon Tilstra

Hoi! Mijn naam is Ramon en ik ben dit jaar lid van de Raad van Toezicht! Afgelopen collegejaar ben ik fractievoorzitter geweest bij Lijst STERK en dit jaar wil ik graag de continuïteit in het beleid van de fractie doorzetten. Daarnaast begeleid ik de fractie bij hun taken en help ik ze waar het nodig is!