Toezichthoudende organen

Ondek de pilaren van toezicht binnen Lijst STERK: de Raad van Toezicht en de Kascommissie. Deze twee kritische organen vervullen een centrale rol in het bewaken van onze integriteit en het verzekeren van transparantie. Leer meer over hun belangrijke taken en betrokkenheid hieronder!

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is dé garantie voor de continuïteit en kennisrijkdom binnen onze vereniging! Als bewakers van onze koers en beleid, staan we zij aan zij met het bestuur en de fractie. Onze missie? Niet alleen toezicht houden, maar ook actief ondersteunen met advies en het delen van kennis.

Onze RvT-leden worden jaarlijks benoemd en aftreden gebeurt meestal tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van het jaar. De RvT bestaat uit een voorzitter, een secretaris, en algemene leden die elk hun unieke bijdrage leveren.

Ramon Tilstra

Ellen Nijmeijer

Sophie den Ouden

Tjalling Bles

Jesse van Mulkom

Kascommissie

De Kascommissie is belast met het controleren van onze financiële administratie en het beoordelen van de jaarrekening. Hun onafhankelijke oordeel verzekert onze leden van een gezonde financiële huishouding en een duidelijke verantwoording van de besteding van middelen. De Kascommissie bestaat uit betrokken leden, die jaarlijks worden benoemd tijdens onze algemene ledenvergadering. Hun toewijding en expertise dragen bij aan het succes en de transparantie van onze organisatie.

Ruben Wolting

Amber Stuivenga

Justin Kappen