Standpunten Lijst STERK

Van 16 t/m 20 mei 2022 vinden de medezeggenschapsverkiezingen van de Hanzehogeschool Groningen plaats. Hieronder staan de standpunten van onze kandidaatsfractie. De standpunten van het verkiezingsprogramma dienen als rode draad voor het doen en laten van de fractie, zij zetten zich in om zoveel mogelijk voor elkaar te boxen. De standpunten zijn verdeeld in zeven thema’s die voor de fractie en heel Lijst STERK erg belangrijk zijn. Ben jij het eens met deze thema’s? Stem dan de komende verkiezingen op Lijst STERK. Hieronder staan onze thema’s voor jou uitgewerkt!

Flexibel studeren

Na twee jaar online onderwijs en beperkte mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen naast je studie, is het belangrijker dan ooit om de ruimte te krijgen voor zelfontwikkeling. Studenten hebben keuzevrijheid nodig om zichzelf te kunnen ontplooien en op die manier de beste professional te worden die zij kunnen zijn. Alleen dan kan een student zijn of haar talenten optimaal delen met de wereld.

Hoofdpunten op een rij:

 • Blended onderwijs is de toekomst; 
 • Eigen studietijd, eigen verantwoordelijkheid.

Studentenwelzijn

De coronapandemie heeft een grote factor gespeeld in het studentenwelzijn. Studenten ervaren verschillende psychische klachten zoals eenzaamheid, depressies en motivatieproblemen. Deze klachten worden versterkt door de prestatiedruk die de studenten ervaren. Het is belangrijk dat studenten zich tijdens hun studie meer kunnen focussen op hun ontwikkeling en minder op de duur van hun studie. Hiernaast weten studenten soms niet bij wie zij aan kunnen kloppen wanneer zij kampen met deze psychische klachten.  Daarom pleit Lijst STERK voor meer aandacht voor dit onderwerp, zodat alle studenten op hun ontwikkeling kunnen focussen en zij gemakkelijk passende hulp kunnen verkrijgen.

Hoofdpunten op een rij:

 • Geen studiestress;
 • Betere communicatie student support. 

Actieve studentencommunity

Het studentenleven bruist, studenten hebben weer de kans om zich te verbreden naast hun studie in een breed spectrum van roeien tot theater. Veel studenten zijn actief bezig met het verrijken van hun studieperiode met interactie bij studentenorganisaties. Het ondersteunen van een actieve studentencommunity is belangrijk voor de ontwikkeling van de student. Dit erkennen en op inspelen om het onderwijs te verbeteren en verbreden moet als essentieel gezien worden. Lijst STERK gaat zich daarom inzetten om ruimte en eerlijke beloningen te bieden aan studenten die zich inzetten voor maatschappelijk belang, verbreding van het onderwijs en hun eigen ontwikkeling.

Hoofdpunten op een rij:

 • Betere facilitering;
 • Een eerlijke beloning.

Internationalisering

Internationale studenten: je ziet ze steeds meer, maar hebben deze internationals wel dezelfde ervaring met het studentenleven als Nederlandse studenten? Het is belangrijk dat elke student gelijk wordt behandeld, dus ook de internationale student. Niet alleen op professioneel gebied, maar ook op sociaal gebied. Zodat elke student een gelijke kans heeft om het beste uit zichzelf te halen.

Hoofdpunten op een rij:

 • Eerlijke huisvesting; 
 • Sociaal actieve community.

Gezonde hogeschool

Lijst STERK zal ernaar streven dat er bewustwording wordt gecreëerd over het thema ‘gezonde studieomgeving’. Momenteel is dit een onderwerp wat nog op de achtergrond ligt binnen opleidingen van de Hanze of zelfs niet aan de orde is. De Sustainable Development Goals kunnen bijvoorbeeld nog meer naar voren komen binnen de Instituten van de Hanze. Daarnaast wil Lijst STERK dat de Hanze meer diversiteit in gezonde opties in de kantines gaat aanbieden en dat er rekening wordt gehouden met bredere opties in de kantine. Momenteel worden er onder andere weinig veganistische of glutenvrije opties aangeboden, waardoor een groep studenten niet wordt beperkt.

 

Hoofdpunten op een rij:

 • Inclusief kantineaanbod;
 • Lagere prijzen.

 

 

Inclusief onderwijs

Iedereen heeft een gelijkwaardig recht op onderwijs. Inclusief onderwijs is toegankelijk voor alle studenten die studeren aan de Hanze. Het is belangrijk dat er een onderwijsklimaat wordt gecreëerd waar alle studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten studenten zichzelf ontplooien in een vertrouwde omgeving. Lijst STERK wil zich hier aankomend jaar voor inzetten.

Lijst STERK vindt het onderwerp inclusie erg belangrijk. Om dit onderwerp recht te doen, moet je bij alle besluiten die je neemt de overweging maken hoe inclusief en divers het is. Daardoor heeft het onderwerp inclusie raakvlakken met al onze eerdere standpunten en hebben wij als Lijst STERK dit onderwerp in onze standpunten meegenomen.

Hoofdpunten op een rij:

 • Inclusief onderwijsklimaat; 
 • Genderneutrale toiletten  en cosy corners.

Communicatie binnen de Hanzehogeschool

De afgelopen jaren is gebleken dat er veel leeft onder studenten en dat er veel problemen zijn die opgelost moeten worden. Een aantal van die mogelijke oplossingen zijn eerder in dit verkiezingsprogramma benoemd. Het is belangrijk dat deze mogelijkheden, wanneer ze er zijn, ook goed gecommuniceerd worden naar de studenten. Ook is het belangrijk dat het gesprek zoveel mogelijk wordt gevoerd met studenten zowel binnen als buiten de medezeggenschap en dat deze mogelijkheden kenbaar worden gemaakt.

Hoofdpunten op een rij:

 • Goede samenwerking tussen studenten en medewerkers;
 • Herkenbaarheid en zichtbaarheid medezeggenschap.