De toekomst heeft jou nodig!

Een opiniestuk door Gideon Henstra, Vera Sieses, Carlien Hurink en Bas Post

Stel, je bent student op een hogeschool en je wordt opgeleid voor een specifiek en belangrijk gedeelte van onze maatschappij. De één wordt rechter, de ander architect en nog weer een andere fysiotherapeut. Voordat je dat bent, volg jij jouw lessen en leer je alle ins en outs die je moet weten voor dat vak. De student Rechten leert de artikelen van de werkloosheidswet, de student Bouwkunde leert de samenstelling van een dak en de student Fysiotherapie leert om mensen te laten revalideren van een gescheurde kruisband.

Na vier jaar ben je klaar, je kent die werkloosheidswet uit je hoofd, weet de samenstelling van een dak of kan mensen helpen met het revalideren van een gescheurde kruisband. Maar ben je na die jaren echt klaar om aan het werk te gaan? Een tentamen kun je opnieuw maken maar wanneer je een baan hebt, kunnen fouten serieuze gevolgen hebben. Ben jij klaar voor die verantwoordelijkheid? De taken van een project verdelen en aan het eind alles samenvoegen tot één ‘groepsproject’ noemen we samenwerken, maar ben jij er klaar voor om deel uit te maken van een echt team? Dit zijn persoonlijke ontwikkelingen waar tijdens je opleiding geen aandacht aan wordt besteed maar in activiteiten naast je studie wel. 

In de huidige maatschappij hebben hogescholen slogans als ‘move the world’ en verwachten bedrijven dat je dit kan. Waarom worden studenten dan niet aangemoedigd om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling als zij nog in opleiding zijn? Bestuursjaren, medezeggenschap, commissie werk, er is werkelijk van alles mogelijk. Terwijl die persoonlijke ontwikkeling cruciaal is binnen jouw loopbaan leidend naar een professional missen veel studenten deze ontwikkeling toch. 

Als student zou je de verantwoordelijkheid moeten nemen voor jouw eigen loopbaan. Niet alleen je vakken volgen maar tijd steken in persoonlijke ontwikkeling. Ga een bestuursjaar doen als je verantwoordelijkheid wil voelen en intensief wil leren samenwerken, ga bij een commissie als je beter wil leren communiceren of ga de medezeggenschap in als je kritischer wil leren kijken en constructief feedback wil leren geven. Er zijn veel manieren om als student te werken aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en zo kan jij jezelf klaarstomen voor de maatschappij van nu.

Maar laten we de andere kant niet vergeten en het niet volledige bij studenten neerleggen.

Waarom volgen hogescholen niet hun eigen motto ‘move the world’ en gaan ze studenten echt voorbereiden op de maatschappij? Hogescholen hebben veel invloed op het pad wat studenten volgen. Waarom gebruiken ze dit niet om studenten te motiveren en te activeren om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen? Hoe krijg je een betere reputatie: als jouw studenten alleen veel kennis hebben of als een zij echt klaar zijn voor het werkveld? Het antwoord lijkt mij duidelijk. 

Er zitten veel voordelen aan betrokken worden als student en aan studenten motiveren en activeren als hogeschool. Toch zijn besturen, medezeggenschapsraden en commissies niet gevuld, een groot gemis! Daarom zetten wij deze twee vacatures uit: ‘Gezocht, de betrokken student’ & ‘Motiverende en activerende hogeschool gezocht.’

Vacature: Gezocht, de betrokken student

Hoe mooi zou het zijn dat jouw stem gehoord wordt en dat jij de verantwoordelijkheid krijgt die jij verdient. Wij zijn opzoek naar studenten die zichzelf willen ontwikkelen, studenten die de stem van andere studenten willen vertegenwoordigen, studenten die bijdragen en studenten die simpelweg weten wat er speelt binnen hun hogeschool. 

Als student heb je het natuurlijk al druk genoeg. Vaak wordt er alleen vergeten dat er nog zoveel meer te leren valt naast je studie afgezien van alle colleges die jij volgt. Daarnaast kan betrokken worden een aanvulling zijn. Denk bijvoorbeeld aan wat jij nu doet; je leert, gaat langs bij vrienden en sport zo nu en dan. Naast dit maak je tijdens bijvoorbeeld een commissiejaar of bestuursjaar veel nieuwe vrienden, leer je ontzettend veel bij en ontwikkel jij jezelf. Naast alle serieuze taken is er ook genoeg tijd voor een (sport)activiteiten. Durf jij de uitdaging aan?

Verantwoordelijkheden en wat vragen wij van jou?

Als betrokken student ben jij op de hoogte van alles wat er speelt binnen jouw hogeschool. Je bent actief, geeft jouw stem tijdens de verkiezingsweek en draagt bij aan de medezeggenschap binnen de hogeschool. Je stapt uit je comfortzone binnen een commissie- of bestuursjaar of kijkt voortdurend naar hoe het beter zou kunnen op jouw instituut of hogeschool naast het volgen van de colleges en lessen. Je haalt er alles uit om jezelf te blijven ontwikkelen en zorgt er daardoor voor dat de studenten binnen jouw hogeschool vertegenwoordigd blijven.

Wat wordt er van jou gevraagd?

 • Een kritische blik hebben;
 • Bereid zijn om uit je comfortzone te durven stappen;
 • Beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Openstaan voor feedback van anderen;
 • Goed kunnen luisteren naar medestudenten en medewerkers.

Wat haal jij eruit?

 • Jezelf ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak;
 • De stap richting het werkveld verkleinen;
 • Een kritische houding aannemen;
 • Skills ontwikkelen die je niet krijgt aangereikt bij je opleiding;
 • Een hele mooie en leerzame tijd hebben.

Vele studenten zijn jou al voorgegaan. Word jij ook enthousiast na het zien van deze vacature en denk jij dat je geschikt bent? Neem dan die verantwoordelijkheid en ga aan het werk met jouw persoonlijke ontwikkeling! Ga je inlezen in de mogelijkheden, bepaal wat jou goed lijkt voor jezelf en waar jij interesse in hebt en ga ervoor.

Vacature: Motiverende en activerende hogeschool gezocht

De huidige maatschappij vraagt niet om mensen die het boekje volgen, maar om mensen die buiten de kaders denken. Dit is een kwaliteit die lastig te leren is binnen ons huidig onderwijs waarin de begeleiding vaak stopt bij de gegeven vakken. Wij zijn opzoek naar de hogeschool die studenten echt klaarstoomt voor de maatschappij, motiveert en activeert om betrokken te worden bij de wereld om hen heen en om zichzelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Een hogeschool die met studenten in gesprek gaat om te bepalen wat zij nodig hebben en aan de hand daarvan plannen opstelt.

Verantwoordelijkheden en wat vragen wij van jou?

Als een motiverende en activerende hogeschool neem je verantwoordelijkheid voor de professionals van de toekomst. Tijdens ingeplande uren zullen medewerkers, voortaan genoemd studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers), in gesprek gaan met een aan hun toegewezen groep studenten om te bepalen wat nodig is voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Er zijn al vele opties naast het studeren waar studenten kritischer worden, leren samenwerken, socialer worden en verantwoordelijkheid leren nemen. Jij als SLB’er weet van al deze opties, medezeggenschap, bestuurlijke activiteiten, politieke jongerenorganisaties en in samenspraak met de student duw jij hem of haar de juiste richting op. Zo worden studenten optimaal klaargestoomd voor de vraag van de huidige maatschappij.

Wat wordt er van jou gevraagd?

 • Kennis hebben van de vele studie verbredende opties;
 • Ervaring hebben met evalueren en feedback geven;
 • Beschikking hebben over goede communicatieve vaardigheden;
 • Geschikte, gefaciliteerde medewerkers hebben.

Wat haal jij eruit?

 • Betere interne besluitvorming door meer verkregen inzichten van de studenten die ze ervaren;
 • Helpende handen tijdens activiteiten als open dagen, bedrijvendagen etc.;
 • Geschikte en gemotiveerde studentmentoren;
 • Goed opgeleide afstudeerders die optimaal klaar zijn voor de maatschappij.

Facilitaire medewerkers, teamleiders en docenten zien de grote voordelen hier al van in. Ben jij de hogeschool die dit ook inziet en denk jij het in je te hebben om deze vacature te vullen? Zet dan die extra stap, ga met studenten in gesprek en begin ze te motiveren en activeren om te gaan werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Vergelijkbare berichten