Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op het HBO is afgenomen door het leenstelsel.

Groningen, 28 Januari 2020 – In de Hanzehogeschool Medezeggenschapsraad is gistermorgen een stuk aangenomen waarin het College van Bestuur van de Hanzehogeschool (HG) aangeeft dat de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van studenten is afgenomen door het leenstelsel.

Het College geeft dit aan in een notitie over het nieuwe Honourstraject (Honours talentprogramma, HTP), volgens hen het programma waarin iedere student die meer wil, kan en durft dan het reguliere bachelorprogramma de ruimte krijgt om hun persoonlijke en professionele talenten verder te ontwikkelen. Het biedt ambitieuze studenten de mogelijkheid om iets extra’s te doen waarmee ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Het vernieuwde HTP van de Hanzehogeschool schenkt meer ruimte aan persoonlijke leerroutes voor studenten en dient als proeftuin voor onderwijsinnovatie. De HG hoopt hiermee het traject aantrekkelijker te maken voor ambitieuze studenten zodat meer studenten eraan zullen beginnen en daadwerkelijk gaan afmaken.

Een aantal schools heeft moeite om studenten voor het honours talentprogramma te werven. Studenten die meer willen zijn er genoeg maar kiezen er lang niet altijd voor om het HTP te gaan doen. Redenen die hiervoor genoemd worden door de schools zijn onder andere volle reguliere curricula en drukke agenda’s van studenten door werk en sociaal leven in combinatie met een voltijdstudie.

25 procent van de hbo-studenten werkt meer dan 16 uur per week bovenop een voltijdstudie, dit is volgens het Ministerie van OCW schadelijk voor de studievoortgang. Na de invoering van het leenstelsel is voor veel hbo-studenten veel werken naast hun studie noodzakelijk geworden om te kunnen studeren. Lijst STERK fractielid Mark Kenters stelt: “Deelnemen aan activiteiten voor persoonlijke ontplooiing, zoals het honourstraject, is hierdoor erg moeilijk geworden. Studenten moeten kiezen tussen rondkomen of zichzelf ontwikkelen.”

“Lovenswaardig dat de HG persoonlijke ontwikkeling wil blijven stimuleren door het honourstraject aan te passen, maar dit is een stelselmatig probleem wat alleen kan worden opgelost door de herinvoering van een basisbeurs.“ Aldus Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond. De studentenvakbonden zijn november 2019 samen met FNV gestart aan de campagne #NIETMIJNSCHULD die strijdt voor een basisbeurs voor iedereen.

Vergelijkbare berichten