Lijst STERK de breedste studentenbelangenvereniging van Groningen!

Lijst STERK zal zich dit jaar op meerdere onderwijsinstellingen in Groningen kandidaatstellen voor de medezeggenschapsraden. Om ons vijfjarig bestaan te vieren en op een gepaste manier af te sluiten, heeft de Algemene Ledenvergadering besloten en ingestemd met het voorstel om op zoveel mogelijk hoger onderwijsinstellingen Lijst STERK verkiesbaar te stellen.

Vrijheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing, deze begrippen zullen in de toekomst ook door de gangen galmen van andere onderwijsinstellingen in Groningen. Door onze scope continu te verbreden, kunnen we betere studenteninspraak en -betrokkenheid realiseren voor heel studerend Groningen.

Vergelijkbare berichten