Aan het woord: Huub Danker

| AAN HET WOORD |
Vandaag is het woord aan Huub Danker, hij is oud-bestuurder bij HMV Actis en eigenaar van Lasergameverhuur Groningen.

Ik ben Huub Danker, 24 jaar jong en studeer ondernemerschap & retail management aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik ben opgegroeid in Groningen en woon op mezelf in de stad. Voordat ik studeerde ben ik van het VMBO doorgestroomd naar de HAVO om vervolgens door te stromen naar het hbo. De reden dat ik voor de Hanzehogeschool heb gekozen was voor mij dat het dichtbij was en de juiste opleiding aangeboden werd.

Mijn voornaamste hobby is ondernemen. Daarnaast hou ik ervan om te netwerken en te borrelen. Naast mijn studie heb ik ook al vijf jaar mijn eigen bedrijf Lasergameverhuur Groningen. Ook zit ik in de kascommissie bij verschillende verenigingen. Daarbij controleer en adviseer ik samen met mijn commissiegenoten de penningmeester.

Mijn verbeterpunten voor de Hanzehogeschool zijn dat er beter naar de boekenlijst gekeken moet worden, omdat er veel studenten verplicht boeken moeten aanschaffen die achteraf niet nodig bleken te zijn.
Ook lijkt het mij beter als de lesroosters worden ingedeeld, zodat de vakken goed worden verdeeld over de week.

Als ik in een woord de Hanzehogeschool zou moeten omschrijven zou dat leerzaam zijn. Dit heb ik gekozen, omdat zowel de student als de medewerkers van elkaar leren.

—————————-

Hello everybody,

My name is Huub Danker, I’m 24 years old and I study Entrepreneurship & Retail management at Hanze University of Applied Sciences. I grew up in Groningen and live on my own in the city. I chose Hanze University of Applied Sciences, because it was nearby and the right education was offered.

My main hobby is entrepreneurship. I also like to network and have a drink. In addition to my studies, I have my own company: Lasergameverhuur Groningen for five years. I am also on the audit committee at various associations. This involves checking and advising the treasurer together with my fellow committee members.

My points for improvement for Hanze University of Applied Sciences are firstly that the book list should be looked at more closely, because many students have to purchase books that turned out not to be necessary.
Secondly, I think it would be better if class schedules are divided, so that the subjects are well distributed over the week.
Lastly, if I had to describe the Hanze in one word, that would be educational. I chose this because both the students and the employees learn from each other.

Vergelijkbare berichten