Jeroen Cleophas - Fractie secretaris

Ik zal mij allereerst even voorstellen; mijn naam is Jeroen Cleophas en ik ben derdejaars chemie student.  

In mijn tweede jaar ben in bestuurlijk betrokken geworden bij Equilibrium, om mezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Om deze ontwikkeling verder door te zetten heb ik ervoor gekozen om mijn aan te melden bij Lijst Sterk voor een plek in de fractie.

Medezeggenschap betekent voor mij een brug slaan tussen studenten en de directe van de Hanzehogeschool Groningen, hierdoor kan de problematiek die speelt bij de studenten zo snel mogelijk worden opgelost. 

Dit jaar wil ik mijn graag inzetten voor de student en dan met name op het gebied van studentenwelzijn. Ik vind het belangrijk dat iedereen op een gezonde manier zijn studieperiode moet kunnen afronden zonder dat er depressies en/of een burn-out ontstaat. 

Een goed middel hiervoor kan zijn modulair onderwijs waarbij je niet betaald voor een geheel jaar, maar betaalt per vak of per periode. Dit heeft als groot voordeel dat de student meer ruimte krijgt om zijn vakken te halen, op zijn eigen tempo. Daarnaast geeft het de student ook de vrijheid om zich te verdiepen in andere interesses naast hun eigen curriculum, waardoor je met meer vaardigheden op de arbeidsmarkt komt.
Meer vrijheid voor de student door modulair onderwijs