Lustrum Lijst STERK

Lustrum Lijst STERK

Beste mensen! Het jaar is bijna ten einde, maar niet voordat we dit jaar afgesloten hebben met het 1e lustrum van Lijst STERK. Ter ere van het vijfjarig bestaan van de vereniging hebben wij getracht een aantal leuke activiteiten neer te zetten om dit heugelijke feit te vieren. Het lustrum zal plaats vinden van 3…

Lijst STERK verdubbelt zetels binnen HMR van Hanzehogeschool Groningen

Lijst STERK verdubbelt zetels binnen HMR van Hanzehogeschool Groningen

Groningen, 22 mei 2019 Studentenpartij en -belangenvereniging Lijst Student Erkend (STERK) neemt komend jaar met vier van de negen zetels plaats in de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hanzehogeschool Groningen. Na een jaar gehalveerd te zijn in zetels ten aanzien van voorgaande jaren heeft de partij haar sterke positie met vier zetels binnen de raad…

Lijst STERK de breedste studentenbelangenvereniging van Groningen!

Lijst STERK de breedste studentenbelangenvereniging van Groningen!

Lijst STERK zal zich dit jaar op meerdere onderwijsinstellingen in Groningen kandidaatstellen voor de medezeggenschapsraden. Om ons vijfjarig bestaan te vieren en op een gepaste manier af te sluiten, heeft de Algemene Ledenvergadering besloten en ingestemd met het voorstel om op zoveel mogelijk hoger onderwijsinstellingen Lijst STERK verkiesbaar te stellen. Vrijheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing,…