Studentenwelzijn

Het studentenwelzijn is in het afgelopen anderhalf jaar achteruitgegaan. Studenten kampen met psychische klachten zoals eenzaamheid, depressies en motivatieproblemen. Er is minder zicht gekomen op hoe het nu echt met de studenten van de Hanzehogeschool gaat. Dit komt mede door de online lessen. Voor studenten kan het lastig zijn om aan de bel te trekken wanneer het nodig is en zij weten soms niet bij wie ze moeten zijn voor hulp binnen de Hanzehogeschool. Binnenkort komen er steeds meer fysieke colleges. Daarin is het belangrijk dat studenten terugkeren naar een veilige en vertrouwde omgeving om optimaal te kunnen studeren. Maar ook dat studenten goede begeleiding krijgen vanuit bijvoorbeeld de studieloopbaanbegeleider. Er gaat nu nog te weinig aandacht naar het studentenwelzijn. Daarom pleit Lijst STERK voor meer aandacht hiervoor, zodat alle Hanzehogeschool studenten zich gehoord voelen en zichtbaar zijn.

‘’Je kan pas optimaal studeren, wanneer jij je goed voelt. Het goed voelen gaat niet altijd vanzelf. Als student moet jij de ondersteuning krijgen die jij nodig hebt om je goed te voelen.’’
Anne van der Berg

Hoofdpunten op een rij
• Goede ondersteuning vanuit jouw studieloopbaanbegeleider 
• Betere bereikbaarheid van passende hulp
• Een veilig en vertrouwde leeromgeving op de campus

Goede ondersteuning vanuit jouw studieloopbaanbegeleider
Een goede kwaliteit van de ondersteuning van jouw SLB’er is belangrijk voor jouw studieloopbaan. Wanneer jij met psychische klachten rondloopt, is het van belang dat je
goed ondersteund wordt. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld studentpsychologen binnen de Hanzehogeschool. Om hiernaar toe te gaan kan een hoge drempel zijn voor studenten. Daarom pleit Lijst STERK ervoor dat het probleem eerder wordt aangepakt. Het verbeteren van de ondersteuning vanuit jouw slb’er, gaat hierbij helpen.
De kwaliteit van de slb’er verschilt nu per student. De ene student kent een betere SLB’er dan de ander. Wij vinden het belangrijk dat alle studenten passende begeleiding krijgen van de SLB’er. Dit willen wij gaan bereiken door meer aandacht te besteden aan de rol van SLB’er. Zodat zij
in staat zijn om signalen van klachten bij studenten te herkennen en hiermee jou als student optimaal te kunnen ondersteunen. Op deze manier willen wij meer aandacht geven aan jouw welzijn als student.

Betere bereikbaarheid van passende hulp
Veel studenten weten nu niet vaak waar ze heen moeten wanneer ze psychische hulp nodig hebben. De Hanzehogeschool kent een decanaat en studentpsychologen, maar de bereikbaarheid van deze organen is vaak lastig en omslachtig. Daarbij kan het, zoals eerder genoemd, een hoge drempel voor studenten zijn om hierheen te gaan. Lijst STERK pleit daarom voor het beter bereikbaar maken van passende hulp wanneer jij als student dit nodig hebt.
Dit willen we onder andere gaan bereiken door meer aandacht te besteden aan de promotie en communicatie richting de student. Denk hierbij aan communicatie via SLB’ers, maar ook het inzetten van social mediakanalen van de schools. Zodat jij weet bij wie jij terecht kan, wanneer jij extra hulp nodig hebt. Hierdoor komt er meer aandacht voor het studentenwelzijn.

Een veilig en vertrouwde leeromgeving op de campus
Na bijna anderhalf jaar amper fysieke colleges te hebben gevolgd, kan het apart zijn om straks weer meer naar de campus te gaan. Lijst STERK pleit er daarom voor dat we terugkomen op een campus waarin wij veilig en vertrouwd kunnen studeren. Het is van belang dat jij je veilig voelt om op de campus te gaan studeren. Daarnaast is het voor studenten fijn wanneer ze kunnen studeren op een plek die vertrouwd voelt.

Dit willen wij gaan bereiken door studenten die nog nooit of amper op de campus zijn geweest goed op te vangen. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van de indelingen in de gebouwen. Daarnaast willen we de vertrouwenspersonen meer aan het licht brengen. Zodat jij weet bij wie jij terecht kan. Zo willen wij jou een vertrouwd en veilig gevoel geven op de campus. Door dit te realiseren kun jij als student optimaal studeren en kunnen wij bijdragen aan meer aandacht voor het studentenwelzijn.

Kort samengevat
Lijst STERK pleit voor meer aandacht voor het studentenwelzijn binnen de Hanzehogeschool. Denk hierbij aan betere begeleiding vanuit jouw studieloopbaanbegeleider, zodat jij als student zichtbaar bent en je gehoord voelt. Maar denk ook aan het beter bereikbaar maken van de passende hulp, wanneer jij dit nodig hebt. Daarnaast is het van belang dat we op een veilige en vertrouwde campus kunnen studeren. Hierdoor gaan we naar een sterkere toekomst voor alle studenten van de Hanzehogeschool.