Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor het controleren van de werkzaamheden van de penningmeester van het bestuur. Voor elke algemene ledenvergadering zitten zij dan ook samen met elkaar om de boekhouding en documentatie te controleren.

Huub DankerVoorzitter
Jelmer EttemaAlgemeen lid
Mark KentersAlgemeen lid