Actieve studenten community

Na het afgelopen anderhalf jaar verlangen we allemaal naar die gezellige actieve studenten gemeenschap. Waar we inmiddels vierkante ogen hebben van het staren naar ons scherm, is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De Hanzehogeschool is inmiddels deels open en beetje bij beetje gaan we weer terug naar de campus. Straks, wanneer alles weer mag wat anderhalf jaar niet kon, dan moet die gezellige actieve studenten community er staan om van jouw studietijd weer de mooiste tijd van je leven te maken.

Dit betekent ook dat de studenten die zich hier voor inzetten goed gefaciliteerd worden door de Hanzehogeschool en de erkenning krijgen die zij verdienen. Hier gaat Lijst STERK zich het komende jaar keihard voor inzetten!

“Studeren is zoveel meer dan het volgen van colleges. Het is de tijd waarin jij jezelf ontdekt en ontwikkelt als mens en professional, als student moet je hier de ruimte voor krijgen!”
Danny Kolthof

Hoofdpunten op een rij
• Een eerlijke beloning voor alle actieve studenten
• Een sterke medezeggenschap met veel studenten vertegenwoordiging
• Een zichtbare en sterke positie voor studentenorganisaties binnen de Hanzehogeschool

Een eerlijke beloning voor alle actieve studenten
Studeren, hoe vaak hoor je wel niet dat het de mooiste tijd van je leven is. Deze tijd zou moeten draaien om de ontwikkeling van jou als professional, maar zeker ook jouw ontwikkeling als mens. Studeren draait om veel meer dan het lezen van boeken of het volgen van colleges. Als student is dit de tijd waarin jij gaat ontdekken wat jouw sterke en zwakke punten zijn en waar jouw interesses liggen. Dit kan alleen als je naast je studie ook activiteiten buiten het curriculum onderneemt.

Denk hierbij aan het geven van sporttrainingen aan jeugd of het bekleden van een bestuursfunctie bij een studievereniging. Lijst STERK vindt dat bij het ondernemen van deze activiteiten een eerlijke beloning hoort. Waar de Hanzehogeschool betrokken is bij deze activiteiten, bijvoorbeeld het volgen van een Honoursprogramma of het actief zijn in een deelraad, moet deze beloning en de bijbehorende erkenning goed zijn geregeld. Denk hierbij aan het ontvangen van EC of een vergoeding.

Bij het Honoursprogramma worden studenten bijvoorbeeld beloond door extra EC toe te kennen boven op hun diploma. Echter is er bij andere activiteiten, zoals het vervullen van een bestuursfunctie bij een studievereniging, nog veel te verbeteren. Waar bestuursgerelateerde minoren binnen de Hanzehogeschool de spuitgaten uitlopen (die gelijk staan aan 30 EC) is een jaar lang besturen van een studievereniging met honderden leden vaak geen EC’s waard. Met andere woorden: de theorie is belangrijker dan de praktijk, iets waar de Hanzehogeschool in de ogen van Lijst STERK juist niet voor staat.

Een sterke medezeggenschap met veel studenten vertegenwoordiging
Een sterkere toekomst voor alle Hanzestudenten kan alleen met een sterke studentenvertegenwoordiging in alle lagen van medezeggenschap, zowel in de Hogeschoolmedezeggenschapsraad als de School Medezeggenschapsraad. Als Lijst STERK vinden wij dit enorm belangrijk.

Daarom zijn wij naast onze werkzaamheden in de HMR ook druk bezig met het genereren van een sterke vertegenwoordiging in de SMR’en. Lijst STERK wil meer erkenning en waardering voor deze medezeggenschapsorganen. Daarnaast gaan wij ons komend jaar inzetten voor meer bekendheid voor de opleidingscommissies. Op deze manier willen wij zorgen dat studenten overal goed vertegenwoordigd zijn en de stem van de student overal in mee wordt genomen. Daarnaast willen wij op deze manier zorgen dat studenten serieuzer worden genomen door de Hanzehogeschool.

Een zichtbare en sterke positie voor studentenorganisaties binnen de Hanzehogeschool
Iedere school heeft één of meerdere studieverengingen. Deze verenigingen zorgen ervoor dat de studenten zich verbonden voelen met elkaar, de opleiding en de Hanzehogeschool. Wanneer een school goed omgaat met haar studieverenigingen kunnen deze functioneren als het klankbord voor de dean en teamleiders. Daarnaast is het een manier om de studenten persoonlijker te benaderen en draagvlak onder studenten te creëren.

Te vaak zien we echter nog dat dit niet het geval is en dat onder personeel van een school onterechte vooroordelen bestaan over studieverenigingen. Dit moet anders, schools waar het nu goed gaat moeten als voorbeeld dienen voor de rest. Studieverenigingen moeten worden gezien als een onderdeel van de school en een cruciaal onderdeel voor de communicatie richting de studenten.

Lijst STERK pleit voor een centrale werkgroep die doormiddel van gesprekken met studieverenigingen de rol van de vereniging binnen de school in beeld gaan brengen. Indien nodig moeten hier gesprekken met de dean en opleidingsmanagers over worden gevoerd. Op deze manier gaan we de rol van de studieverenigingen binnen de Hanzehogeschool versterken. De Stichting Studenten Activiteiten wordt in de plannen hiervoor meegenomen.

Kort samengevat
Lijst STERK wil de actieve studentengemeenschap behouden en versterken. Om dit te bereiken willen we dat studenten die actief zijn naast hun studie gepast beloond worden. Daarnaast willen we de vertegenwoordiging van de studenten in de medezeggenschap versterken. Als laatste willen we de positie van studieverenigingen binnen de Hanzehogeschool verbeteren.