STERK in de media 2021


Oprichting meldpunt studentenwelzijn

Opniestuk over gezondheid op de Hanze, door fractielid Danny

Fractievoorzitter Ramon over mentale problematiek onder studenten

Danny Kolthof verkozen tot voorzitter van de Hogeschoolmedezeggenschapsraad

Opiniestuk over huisvesting door oud-fractievoorzitter Bernd