Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Lijst STERK staat voor verantwoordelijkheid. Wij geloven dat studenten verantwoordelijke en zelfstandige mensen zijn, maar met de huidige ontwikkelingen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de studenten op de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool besteedt al aandacht aan het verbeteren van dit belangrijke punt, maar Lijst STERK is van mening dat dit op bepaalde punten meer aandacht moet krijgen om ervoor te zorgen dat deze studenten zich door de huidige situatie heen kunnen slaan, maar ook zeker voor tijden daarna.

Carlien Hurink – “Iedere student moet de ruimte hebben om te excelleren en te specialiseren. Investeren in persoonlijke ontwikkeling is daarbij onmisbaar. Meer vrijheden voor de student en minder verplichtingen zijn van belang.”

Hoofdpunten op een rij:
• Veiligheid en bereikbaarheid van de campus;
• Mogelijkheden persoonlijke ontwikkeling naast curriculum;
• De rechten van de student verduidelijken.

Veiligheid
Veiligheid op de campus is een belangrijk thema binnen de Hanzehogeschool. Veiligheid zou dan ook door iedere student op elk moment van de dag gevoeld moet worden. Helaas is dit niet het geval. In Paddepoel-Noord was er sprake van 11 bedreigingen, 17 mishandelingen en
vier overvallen. Deze cijfers bevestigen het gevoel dat er onder de studenten heerst. Studenten voelen zich in de avonduren onveilig op Zernike en op de Zernike Route. Dit zou niet het geval moeten zijn op een plek waar ze dagelijks keihard aan een mooie toekomst werken. Met het wegvallen van de openbare bibliotheek in de binnenstad zijn veel studieplekken komen te vervallen. Zernike beschikt namelijk over genoeg studieplekken voor de meer dan 30.000 studenten die de Hanzehogeschool alleen al telt, maar dan zullen de studenten er wel eerst heen moeten. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op weg naar de campus en op de campus zelf.

Bereikbaarheid
Daarnaast ligt de campus buiten het centrum, waardoor studenten op de fiets, openbaar vervoer of met de auto naar de campus moeten komen. Over het algemeen is Zernike makkelijk te bereiken met de fiets, het openbaar vervoer en auto. Maar de auto is vaak lastig om te parkeren,
door de weinige parkeerplaatsen. Alle studenten die naar Zernike komen met de auto moeten genoeg mogelijkheden hebben om hun auto kwijt te kunnen. Lijst STERK wil ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt op weg naar de campus en op de campus. Dit willen wij bereiken door meer, maar ook duurzamere lantaarnpalen op de weg naar Zernike te plaatsen. daarnaast willen wij ervoor zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn om te parkeren op en rondom de campus.

Mogelijkheden persoonlijke ontwikkeling naast curriculum
Elke student moet de mogelijkheid krijgen om zichzelf professioneel te ontwikkelen naast zijn of haar studie. Er zijn genoeg opties voor studenten om zichzelf te ontwikkelen, maar vaak weten studenten niet dat deze opties er zijn.

Lijst STERK is van mening dat mogelijkheden naast het normale curriculum een student een enorme voorsprong kan bieden op professioneel en persoonlijk gebied. Bijvoorbeeld tijdens een bestuursjaar tref je verschillende studenten met verschillende achtergronden en studies. Hierdoor krijg je te maken met verschillende vakgebieden en breid je je netwerk uit. Een jaar binnen de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool kan je ook een enorme voorsprong bieden op professioneel gebied. Zo zijn er genoeg voorbeelden te noemen die iedere student moet verdienen om zich persoonlijk te ontwikkelen naast het curriculum van zijn/haar opleiding.

Duidelijker maken van de rechten van de student
Je hebt als student zijnde veel rechten; soms meer dan je denkt. Veel studenten weten niet wat hun rechten zijn en waar ze dus recht op hebben. Ons doel dit jaar is het duidelijker maken van de rechten van de student. Dit willen wij bereiken door makkelijker inzicht te geven in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Hierin staan alle rechten vermeld voor studenten. Veel studenten weten niet eens dat het OER bestaat en hier moet natuurlijk verandering in komen. Door verschillende ‘wist je-datjes’ of een samenvatting van de belangrijke punten die vermeld staan in het OER geef je studenten inzicht in wat hun rechten zijn. Wij zijn van mening dat alle studenten horen te weten wat hun rechten zijn.

Wij van Lijst STERK willen er dit jaar voor zorgen dat het OER makkelijk gevonden kan worden of ervoor zorgen dat de documenten toegankelijk worden qua leesbaarheid. Wij als Lijst STERK staan voor zelfredzaamheid van de student. Hierbij past dat studenten weten waar ze recht op hebben.

Samenvattend
Lijst STERK pleit voor betere bereikbaarheid van de campus en veiligheid op en rondom de campus. Daarnaast wil Lijst STERK mogelijkheden uitbreiden rondom persoonlijke ontwikkeling buiten het curriculum. Ook moet er gekeken worden naar het zichtbaar en toegankelijk maken van de rechten van de student. Tot slot moet er een betere ondersteuning komen voor studenten gedurende COVID-19. Al deze punten moeten bijdragen aan het zelfredzamer maken van de hedendaagse student.