Regels stickerkaart

 1. Op de foto moet de sticker zichtbaar zijn met op de achtergrond de locatie.
 2. Op de foto moet de persoon die hem geplakt heeft zichtbaar zijn.
 3. De foto moet naar de commissaris intern & HG (commissaris-hg@lijststerk.nl) worden gestuurd met de volgende informatie:
  a. Foto zoals beschreven in regel 1 en 2;
  b. Locatie vanuit Google Maps;
  c. Presentje voor de vinder van jouw sticker.
 4.  Wanneer je een sticker vindt, moet het volgende naar de commissaris intern en HG worden gestuurd:
  a. Foto van de sticker en de persoon die de sticker heeft gevonden met op de achtergrond de locatie;
 5.  Wanneer je een sticker vindt heb je recht op de beloning die de plakker heeft bedacht. Deze is te ontvangen wanneer:
  a. De persoon nog lid is bij Lijst STERK;
  b. De sticker niet vaker dan vijf keer gevonden is. Wanneer je de sticker later vindt komt je naam wel bij de personen te staan die hem hebben gevonden, maar zal je het presentje niet meer krijgen. Dit om hoge kosten te voorkomen

Veel plakplezier!

Rules sticker map

 1. The photo must show the sticker with the location in the background.
 2. The photo must show the person who pasted it.
 3. The photo should be sent to the Commissioner Internal & HG (commissaris-hg@lijststerk.nl) with the following information:
  a. Photo as described in lines 1 and 2;
  b. Location from Google Maps;
  c. Present for the finder of your sticker.
 4. When you find a sticker, the following should be sent to the Commissioner Internal and HG:
  a. Photo of the sticker and the person who found the sticker with the location in the background;
 5.  When you find a sticker you are entitled to the reward that the sticker came up with. This is to be received when:
  a. The person is still a member of Lijst STERK;
  b. The sticker has not been found more than five times. If you find the sticker later, your name will be added to the list of people who found it, but you will not receive the gift. This is to avoid high costs.

Have fun stickering!