Een passend internationaliseringsbeleid

De stad Groningen wordt steeds internationaler, ook op de Hanzehogeschool merken we dit.
Er komen steeds meer internationale studenten naar de Hanzehogeschool. Het is belangrijk dat deze studenten dezelfde kwaliteit ervaren als Nederlandse studenten. Dit zit niet alleen in de kwaliteit van het onderwijs, maar ook in de complete ervaring die de Hanzehogeschool en Groningen als studentenstad met zich meebrengen. Iedere student krijgt uiteraard dezelfde kansen en mogelijkheden, maar betekent dit ook voor elke student dezelfde kwaliteit? Kunnen internationale studenten net zo makkelijk een zowel sociaal als professioneel netwerk opbouwen als Nederlandse studenten?

“Internationale studenten krijgen dezelfde mogelijkheden als Nederlandse studenten, maar we moeten naar de verschillen kijken om de kwaliteit gelijk te trekken.”
Ramon Tilstra

Hoofdpunten op een rij
• Creëren van een internationale studenten community
• Internationals meer betrokken laten voelen bij de Hanzehogeschool en omgeving
• Betere communicatie richting de internationale studenten

Creëren van een internationale studenten community
Wanneer je denkt aan de mogelijkheden voor internationale studenten om een sociaal netwerk op te bouwen, denk je al snel aan studieverenigingen. Het is voor de studieverenigingen echter toch lastig om dit te realiseren. Dit komt omdat studieverenigingen met internationale leden vaak een grotere Nederlandse doelgroep hebben. Een gevolg hiervan is dat er bij activiteiten vaak overwegend Nederlands gesproken wordt en dat de Nederlandse studenten zich vaak niet aan willen passen aan het kleine groepje internationale studenten. Het is vaak het geval dat de Nederlandse leden een Nederlandse variant van de opleiding doen en dus weinig behoefte hebben om zich aan te passen en meerdere culturen te leren kennen.

Dit betekent niet dat er geen Nederlandse studenten zijn die het leuk vinden om in contact
te komen met andere culturen. Wanneer je deze mensen optelt bij het aantal internationale studenten die nu versnipperd zijn over verschillende studieverenigingen, heb je een hele grote groep. In Groningen zijn meerdere internationale communities actief. Denk hierbij aan Erasmus Student Network of AEGEE. Lijst STERK wil in contact komen met deze organisaties en kijken naar de mogelijkheden om ook een internationale community binnen de Hanzehogeschool te creëren.

Internationals meer betrokken laten voelen bij de Hanzehogeschool en omgeving
De voertaal van de meeste medezeggenschapsraden en andere organen waar mee gepraat
kan worden door studenten is overheersend Nederlands. Dit zal voorlopig ook nog zo blijven.
Dit heeft wel als gevolg dat internationale studenten nauwelijks tot niet worden betrokken
bij de beleidsvorming van de Hanzehogeschool. Lijst STERK wil daarom meer contact met internationale studenten en docenten van internationale opleidingen. Door met hen in gesprek te gaan, komen we erachter wat er speelt bij deze groep en worden zij meer betrokken bij wat wij vervolgens in de HMR doen.

Betere communicatie richting de internationale studenten
Het is belangrijk dat alle mogelijkheden goed naar de internationale studenten gecommuniceerd worden. Het gaat hier vooral om het gebruik van de Engelse taal. Er wordt nog ontzettend veel Nederlands gesproken op de Hanzehogeschool. Dit is natuurlijk in veel gevallen geen probleem, maar in sommige gevallen zorgt dit toch voor miscommunicatie en onvoldoende geïnformeerde studenten. We moeten kijken waar het nodig is om de Engelse taal toe te passen. We gaan contact opnemen met internationale organisaties binnen de Rijksuniversiteit Groningen om te kijken hoe zij dit aanpakken in een verder stadium van internationalisering. Met goede communicatie vormen we de basis van betrokkenheid en onderwijskwaliteit voor internationale studenten.

Kort samengevat
Internationale studenten hebben, net als iedere student, recht op de optimale studentenervaring. Lijst STERK wil hiervoor zorgen door ze met elkaar en met de Hanzehogeschool in contact te brengen. Door een community te creëren en deze mee te laten praten over belangrijke onderwerpen, en dit hand in hand te laten gaan met goede, waar nodig Engelstalige, communicatie zetten we een betere kwaliteit neer voor alle internationale studenten.