Onderwijskwaliteit

Tegenwoordig kun je niet de tv aanzetten of de krant openslaan zonder geconfronteerd te worden met het onderwerp onderwijskwaliteit. Maar dit is natuurlijk niet zo gek, want dit onderwerp is immers van cruciaal belang. Dan spreken we niet alleen over studenten, maar over de gehele samenleving. Een samenleving die zich wil ontwikkelen heeft namelijk hoogopgeleide professionals nodig.

Danny Kolthof – “Onderwijskwaliteit, het stokpaardje voor de invoering van het leenstelsel en het favoriete containerbegrip van beleidsbepalers, maar voor ons, studenten, van cruciaal belang. Zaken als een plek om te studeren, toegankelijke colleges en kwalitatief onderwijs op afstand gaan ons allemaal aan, dit kan en moet beter!”

Hoofdpunten op een rij:
• Meer en betere studie- en werkplekken;
• Persoonlijke ontwikkeling als vak;
• Toegankelijkheid hoorcolleges voor iedereen.

Meer en betere studie- en werkplekken
Al jaren is het gebrek aan studie- en werkplekken, zowel op de campus als in de stad, een groot probleem voor vele studenten. Een student in een kamer van 15 vierkante meter met zes huisgenoten die allemaal ook op hun kamer zitten muziek te luisteren, film kijken en ga zo maar door. Dit is geen goede studeerplek! Lijst STERK vindt dat er te veel beroep wordt gedaan op factoren die vaak buiten de macht van de student liggen. Vooral in deze tijden moeten studenten toegang krijgen tot werkplekken waar wel fatsoenlijk gestudeerd kan worden.

Naast het tekort aan studie- en werkplekken is ook de informatievoorziening richting de studenten over deze plekken niet duidelijk genoeg. Waar we niet zomaar een nieuw gebouw met een paar honderd zelfstudieplekken uit de grond kunnen toveren, kunnen we de
informatiestroom naar de studenten over bestaande studie- en werkplekken wel optimaliseren. Lijst STERK begrijpt dat in deze tijd veel onduidelijk is en dat communicatie daardoor lastiger is dan normaal. Maar over zaken waar duidelijkheid over gegeven kan worden, zoals studie- en
werkplekken, moet er duidelijke communicatie zijn richting de student.

Lijst STERK pleit voor meer studieplekken en een centrale plek waar studenten snel en gemakkelijk kunnen zien waar ze kunnen studeren.

Persoonlijke ontwikkeling als vak
Dat de druk op studenten door de invoering van het leenstelsel is toegenomen mag duidelijk zijn. Om de studie te kunnen betalen moeten zij steeds vaker één of meerdere bijbaantjes zoeken naast hun studie. Ze kunnen ook voor de oplossing van de Nederlandse staat kiezen, een geweldige lening afsluiten waar je later als starter veel vervelende gevolgen van kan ondervinden.

Deze probleemstelling heeft vaak als gevolg dat persoonlijke ontwikkeling buiten het curriculum wegvalt. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Juist in een tijd waarin de arbeidsmarkt enorm verandert, is het belangrijk dat jij niet alleen in een bepaald vakgebied wordt opgeleid, maar dat jij als persoon jezelf gaat ontwikkelen.

Binnen de Hanzehogeschool wordt per instituut op een andere manier met persoonlijke ontwikkeling omgegaan. Zo zijn er instituten die letterlijk het vak PD (Personal Development) geven. Maar er zijn ook instituten waar hier weinig tot geen aandacht aan wordt besteed. Lijst STERK wil dat hier Hanzebreed meer richtlijnen voor komen, zodat iedere student aan de Hanze de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

Toegankelijkheid hoorcolleges voor iedereen
Hoorcolleges zijn een essentieel onderdeel van je studie, echter is het niet altijd fijn om een uur lang aan één stuk door info te moeten ontvangen. Soms mag je vragen stellen, maar meestal is het zenden van de docent en ontvangen van de student. Lijst STERK vraagt zich één ding af: als het allemaal digitaal is en het vooral om zenden gaat, waarom bied je de student dan nog niet in alle gevallen de kans een hoorcollege terug te kijken? Is het dan nog wel van belang om hoorcolleges in te plannen op één moment of moeten deze worden veranderd in een online video met een vragenuur? Zo bied je studenten die echt hulp nodig hebben de mogelijkheid deze te krijgen en daarnaast de mogelijkheid hun eigen studie in te plannen.

Op deze manier vergroot je het verantwoordelijkheidsgevoel bij de student en kan de docent maatwerk leveren. Lijst STERK pleit ervoor dat er kritisch gekeken gaat worden naar de manier waarop hoorcolleges worden aangeboden.

Lijst STERK vind ook dat er vanuit de Hanzehogeschool duidelijke richtlijnen moeten komen omtrent het opnemen en beschikbaar stellen van hoorcolleges. Momenteel verschilt dit per studie, en soms zelfs per vak. Iedere student is gelijk en moet dus ook gelijk worden behandeld. Wij pleiten dan ook dat Hanzebreed alle hoorcolleges worden opgenomen en beschikbaar worden gesteld voor studenten via Blackboard.

Samenvattend
Lijst STERK pleit voor een verbetering van het onderwijskwaliteit door het verbeteren van de communicatie over studie- en werkplekken. Het opstellen van richtlijnen voor persoonlijke ontwikkelingen in alle studies. Tot slot, het beschikbaar stellen van alle hoorcolleges op Blackboard, zodat iedere student deze terug kan kijken.