Internationalisering

Internationalisering is van groot belang voor de Hanzehogeschool. Maar dat niet alleen, het is vooral voor internationale studenten een prachtige ervaring om in Groningen aan de Hanzehogeschool te studeren. Naast studeren is er in het bruisende Groningen nog meer te beleven. Doordat er veel internationale studenten studeren aan de Hanzehogeschool betekent dit ook dat de Hanzehogeschool veel contacten heeft in het buitenland waardoor Nederlandse Hanze-studenten in het buitenland kunnen studeren bij hogescholen en universiteiten. Er zijn nog genoeg verbeteringen mogelijk in het onderwijs dat de Hanzehogeschool aanbiedt.
Echter is dat niet het enige: het vinden van goede huisvesting is ook een uitdaging voor studenten. Niet alleen voor internationale studenten, maar ook voor Nederlandse studenten. We kennen de berichten nog van een paar jaar geleden waarin studenten in Groningen noodgedwongen in tenten moesten slapen omdat er niet voldoende woonruimte was. Lijst STERK is van mening dat dergelijke situaties niet meer mogen voorkomen in de toekomst.

Nick Pool – ‘’Het onderwijs bevindt zich in zwaar weer, internationale studenten worden in het bijzonder hard geraakt. Het is cruciaal dat we deze groep studenten optimaal ondersteunen in het succesvol afronden van hun studie’’

Hoofdpunten op een rij:
• Betere begeleiding van de internationale student;
• Balans in de verengelsing;
• Engelse taalbeheersing van docenten verbeteren.

Betere begeleiding van de internationale student
Studeren in het buitenland is een spannende, maar vooral leuke en leerzame ervaring. Echter zijn er nog verbeteringen mogelijk als het gaat om de begeleiding van internationale studenten. In deze zware tijd voor het onderwijs worden internationale studenten enorm hard geraakt. Het overgrote deel van het onderwijs vindt nu online plaats. Dit heeft als gevolg dat alle sociale contacten die de studententijd memorabel maken er niet meer zijn. Internationale studenten komen vaak naar Groningen zonder dat ze veel sociale contacten hebben in hun nieuwe stad, deze contacten worden immers opgebouwd tijdens de studententijd. Echter zijn deze sociale contacten nu maar beperkt mogelijk. De Hanzehogeschool zou zich meer moeten inzetten om te voorkomen dat internationale studenten sociaal geïsoleerd raken.

Een concreet voorbeeld van hoe de internationale student beter begeleid kan worden is middels het uitbreiden van de ophaaldienst. Het is lastig voor internationale studenten om het Nederlandse OV-Chipkaart systeem te begrijpen, helemaal wanneer ze net in Nederland aangekomen zijn.

Daarom is Lijst STERK van mening dat de ophaaldienst die de Hanzehogeschool nu aanbiedt waarmee internationale studenten opgehaald worden door Nederlandse Hanze-studenten uitgebreid moet worden. Het is nu alleen mogelijk om hier gebruik van te maken als je aankomt op Schiphol of het hoofdstation van Groningen. Lijst STERK vindt dat het ook mogelijk moet zijn voor internationale studenten om bijvoorbeeld van Eindhoven Airport opgehaald te worden.

Een deugdelijke informatievoorziening is door de gevolgen van COVID-19 belangrijker geworden. Studenten moeten te allen tijde op de hoogte gebracht worden van informatie die zij nodig hebben voor het succesvol afronden van hun studie. Internationale studenten zijn vaak niet bekend met alle informatiestromen binnen de Hanzehogeschool. Hierdoor bestaat de kans dat zij informatie missen, Lijst STERK pleit voor een heldere en duidelijke informatievoorziening voor internationale studenten.

Balans in de verengelsing
Doordat Engels een steeds belangrijkere taal wordt is ook in het onderwijs te zien dat de verengelsing toeneemt. Het is een mooi fenomeen dat we steeds beter Engels spreken, dit is bevorderlijk voor de internationalisering. Echter moeten we ervoor waken dat de Nederlandse taal in het onderwijs niet ondergesneeuwd raakt. Onderwijs aan de Hanzehogeschool moet voor iedereen toegankelijk blijven, niet alleen voor de studenten die een Engelstalige studie willen volgen. Als een Nederlandstalige student een studie wil volgen in het Nederlands moet dat ook mogelijk blijven. Lijst STERK is van mening dat er balans gevonden moet worden tussen Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs. Daarnaast moet door de Hanzehogeschool een afweging gemaakt worden of het een meerwaarde heeft om een opleiding in het Engels aan te bieden. Hierdoor wordt de Hanzehogeschool toegankelijker voor meer studenten. Een voorbeeld van onnodige verengelsing is Engelse termen gebruiken waar het niet nodig is, bijvoorbeeld in Nederlandstalige documenten. Lijst STERK vindt dat waar Engels niet nodig is, ook niet gebruikt moet worden.

Engelse taalbeheersing van docenten verbeteren
De Hanzehogeschool heeft de ambitie om een hogeschool te worden waarin naast het Nederlands, ook het Engels volledig geaccepteerd is als werk- en instructietaal. Lijst STERK vindt dit een mooie ambitie, echter moet er wel een balans in worden gevonden. Lijst STERK pleit voor een betere Engelse taalbeheersing van docenten. Dit heeft als gevolg dat studenten beter het onderwijs kunnen volgen en dat draagt bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Samenvattend
Lijst STERK wil dat internationale studenten een betere begeleiding krijgen. Dit is helemaal relevant doordat veel onderwijs nu online plaatsvindt en er minder contact is tussen studenten en docenten door COVID-19. Daarnaast moet er een balans worden gevonden tussen Engelstalig en Nederlandstalig onderwijs. Ten slotte wil Lijst STERK de taalbeheersing van docenten verbeteren, dit heeft als gevolg dat de onderwijskwaliteit stijgt.