Fractie updates 2021-2022

Hier kunt u alle updates, waaronder notities en opiniestukken, van de fractie van het collegejaar 2021-2022 vinden.

𝙀𝙞𝙣𝙙𝙚 𝙨𝙘𝙝𝙪𝙡𝙙𝙜𝙚𝙣𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞𝙚?

De kop is eraf! Het oordeel waar studenten door heel Nederland al jaren op wachten is eindelijk door de Tweede Kamer heen. Het leenstelsel wordt afgeschaft en vervangen door een basisbeurs. Althans, dat is wat de Tweede Kamer heeft opgelegd aan het demissionaire kabinet. Er is echter nog veel onduidelijk over dit besluit en wanneer studenten de gevolgen hiervan gaan merken.

Alle partijen behalve de VVD hebben tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen tegen het leenstelsel gestemd. Dit betekent dat het kabinet de opdracht heeft om met een alternatief plan te komen. Helaas is dit kabinet demissionair, met een gros aan VVD-ministers, waardoor het lastig gaat worden om dit snel te realiseren. Er gaat waarschijnlijk pas effectief aan een plan gewerkt worden wanneer er weer een missionair kabinet geformeerd is. Dit zal dus zeker nog even duren gezien het moeizame formatie proces waarin de Tweede Kamer zich nu bevindt.

In de afgelopen jaren hebben wij als Lijst STERK de #NietMijnSchuld campagne van FNV Young&United gesteund. We zijn dan ook blij met het besluit van de Tweede Kamer om het leenstelsel af te schaffen, maar de daden moeten nog volgen. Daarnaast is het nog een groot vraagstuk hoe een eventuele compensatieregeling voor de “pechgeneratie” eruit gaat zien. Wat gaat er gebeuren met de mensen die een enorme studieschuld hebben opgebouwd in de afgelopen zes jaar. Kortom, we moeten nog zien wat er van deze belofte waar gemaakt gaat worden en welke generaties hiervan kunnen gaan profiteren. De woorden zijn eruit, maar de daden moeten nog komen.

Namens de fractie,

Ramon Tilstra
Fractievoorzitter Lijst STERK

Internationale studentenhuisvesting: veel beloftes, weinig resultaat

Groningen, 6 september 2021

Bijna exact drie jaar geleden schreef ik een artikel in de Hanzemag over de grimmige toestand van huisvesting van internationale studenten in Groningen. Destijds was het al geen nieuw probleem voor Stad, maar had het wel een nieuw dieptepunt bereikt: een tentenkamp op de ACLO als noodoplossing waarvoor in eerste instantie €12,50 per nacht werd gevraagd. Ondanks de getroffen noodmaatregelen door de onderwijsinstellingen en de gemeente werd er gevreesd dat studenten op straat zouden moeten slapen. 

De halfbakken aanpak veroorzaakte veel ophef onder jongerenorganisaties en studentenbelangenbehartigers, en aantal organisaties organiseerden zelfs protestacties bij de Martinikerk, de Ossenmarkt en het academiegebouw van de RUG. Als gevolg van deze ophef werd een hoorzitting op initiatief van de SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen gehouden om de huisvesting van internationale studenten te bespreken. Destijds ben ik als fractievoorzitter van Lijst STERK ook uitgenodigd geweest om verhaal te halen. De hoorzitting en de gesprekken hierna met verschillende partijen waren hoopgevend, helaas zien we daar anno 2021 weinig van terug. 

Veelbelovend

De hoorzitting in de gemeenteraad in 2018 was veelbelovend voor de betrokken studentenpartijen. Ondanks dat we niet hebben gekregen waar we om vroegen, kon in ieder geval de toestand rondom internationale studentenhuisvesting aangekaart worden. We hebben aandacht kunnen vragen voor de gebreken in de noodopvang en dat zowel gemeente als onderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarnaast kwam het nieuws in oktober van 2018 dat ruim duizend studentenwoningen gerealiseerd zouden worden op Zernike Campus. In januari 2019 werd er op initiatief van de Hanzehogeschool Groningen een expertmeeting om stil te staan bij de manier waarop internationale studenten ontvangen worden, niet veel later volgde Housefest?!, een initiatief van een aantal studenten om met betrokken partijen en woningcorporaties het probleem rondom huisvesting aan te pakken. En uiteindelijk kwam de toezegging vanuit de Hanze dat de huisvesting in orde was en dat elke internationale student in het studiejaar 2019-2020 bij aanvang van zijn of haar studie een verblijf heeft, zoals vastgelegd in het convenant ‘Studenten- en jongerenhuisvesting’. 

Koude kermis

Ondanks de positieve berichten van het gemeentebestuur en de onderwijsinstellingen de afgelopen maanden over de opvang van internationale studenten lijkt het twee jaar later toch weer flink mis te gaan. Op Facebook en Instagram zie ik massaal berichten gedeeld worden over hoe buitenlandse studenten in bushokjes de nacht hebben doorgebracht. Ook lijkt het couchsurf initiatief weer terug te zijn met de Shelter our Students campagne. Volgens de organisatoren heeft de RUG verkeerde inschattingen gemaakt en, ondanks tegengeluid van studentenorganisaties te weinig noodvoorzieningen gerealiseerd. Hoe komt het toch dat na al die gesprekken met gemeente en onderwijsinstellingen het toch weer helemaal fout gelopen is? Na al onze inspanningen door de jaren heen vind ik het onbegrijpelijk dat buitenlandse studenten nog steeds geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben. Hoe kun je Groningen een studentenstad noemen als studenten niet eens een plek hebben om te slapen? 

Betaalbare huisvesting

In mijn ogen mogen we problemen rondom studentenhuisvesting in Groningen gerust een schandaal noemen. Het is namelijk geen nieuw probleem, data van de Groninger Studentenbond (GSb) suggereert namelijk dat in 2002 bijna de helft van eerstejaars studenten niet binnen een halfjaar een kamer had gevonden. Bijna twintig jaar later hebben we nog steeds geen gepaste oplossing voor een oud probleem. Ondanks dat er de afgelopen jaren flink gebouwd is op het gebied van studentenhuisvesting, biedt dit geen soelaas doordat het uitbaters betreft die dure, vaak gemeubileerde studio’s aanbieden. Stad heeft geen baat bij premium rooms met hotelachtige uitstraling en faciliteiten, zij heeft betaalbare studentenhuisvesting nodig. Het is tijd voor een echte harde aanpak met heldere, duidelijke doelen. Laat studenten een keer écht toe in convenanten en akkoorden over huisvesting en maak een einde aan huisjesmelkerij.

In de tussentijd zullen we op eigen initiatief de problemen rondom huisvesting moeten oplossen, en gelukkig bieden de organisaties achter Shelter our Students een netwerk van mogelijke plekken om te slapen met hun couchsurfing actie. Via de website kunnen studenten of docenten met een vrij matras, bank of luchtbed zich aanmelden en buitenlandse studenten tijdelijk onderdak bieden. Wil je graag een medestudent zonder dak helpen? Dan kun je jezelf aanmelden via de website van Shelter our Students via https://sosgroningen.nl/

Bernd Abeling

Oud-fractievoorzitter Lijst Student Erkend (STERK) en voormalig student-lid medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool Groningen.

Fractie updates 2019-2020

Momenteel zijn er nog geen fractie updates van het collegejaar 2019-2020 beschikbaar.

Fractie updates 2018-2019

Fractie updates


Fractie Update 1 (2018-2019)


Fractie Update 2 (2018-2019)


Fractie Update 3 (2018-2019)


Kandidaatsfractie 2019-2020