Flexibel studeren

Studeren is steeds meer boekjeswerk geworden. Er zijn richtlijnen en regels die je moet volgen, maar de eigen vrijheid mist. Er wordt te weinig ruimte aan studenten gegeven om verder te kijken dan de eigen opleiding. Iedereen werkt hard naar dat ene papiertje, maar de eigen wensen vallen steeds meer weg.

Naast deze gemiste individuele vrijheid is ook de campus voor een deel weggevallen. De afgelopen periode heeft het onderwijs grotendeels online plaatsgevonden, met als gevolg dat de campus veel dicht was en niet door studenten bezocht kon worden. Studenten moesten thuis hun colleges volgen en studeren, waardoor de sociale contacten met jaargenoten en personeel van de Hanzehogeschool uitbleven.
Het is belangrijk dat studenten de campus weer kunnen bezoeken om te studeren en
hun vakken te volgen, maar daarvoor zijn goed werkende faciliteiten nodig. Naast een toegankelijkere campus is het ook van belang dat er een balans wordt gevonden tussen online en fysiek onderwijs.

“Binnen jouw studie moet de mogelijkheid gecreëerd worden om eigen inzichten en wensen toe te passen, zodat jij je kan ontwikkelen zoals jij dat wilt.”
Else Westervoorde

Hoofdpunten op een rij
• Beter werkende faciliteiten op locatie
• Een gezonde balans tussen online en fysiek onderwijs
• Gepersonaliseerd onderwijs

Beter werkende faciliteiten op locatie
Als student is het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om een goede studieplek op te kunnen zoeken. Thuis studeren is de norm geworden, maar dit is niet voor alle studenten haalbaar. Jouw gezellige huisgenoten die je komen storen, die serie op Netflix die je roept, of dat ene karweitje wat je nog echt even moet doen. Het kunnen opzoeken van een goede studieplek moet mogelijk zijn voor alle studenten. Naast dat er al een lange periode een gebrek is aan studie- en werkplekken op de campus en in de stad, moeten de faciliteiten die op locaties aanwezig zijn goed werken. Goed werkende faciliteiten zijn onmisbaar om optimaal te kunnen studeren.

Zo zouden er bijvoorbeeld voldoende functionerende stopcontacten aanwezig moeten zijn, zodat studenten niet naar huis hoeven te vluchten voor stroom. Daarbij moeten er genoeg studieplekken zijn in de stad en op de campus om studenten te kans te bieden om op locatie te kunnen studeren en daarmee een goede leeromgeving te verschaffen.

De studieplekken die op verschillende locaties aanwezig zijn moeten beter gecommuniceerd worden naar studenten. Studenten moeten makkelijker deze locaties kunnen vinden en de communicatie toevoer hierover kan verbeterd worden.

Wij vinden het belangrijk om studenten van de optimale leeromgeving te kunnen voorzien, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om efficiënt te kunnen studeren.

Een gezonde balans tussen online en fysiek onderwijs
Iedereen heeft de afgelopen maanden veel thuisgezeten en het onderwijs heeft zich dan ook grotendeels online afgespeeld. Studenten staarden de hele dag naar een scherm en het contact met klasgenoten was minimaal. Thuis studeren was de norm en de campus moest door de studenten worden gemeden.

Het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen online en fysiek onderwijs. Studenten moeten de kans krijgen om hun klasgenoten te leren kennen, de docent in een hoorcollegezaal vragen te kunnen stellen en de afstand tussen docent en student moet verkleind worden. Studeren is een sociale aangelegenheid en fysiek contact is hierin belangrijk. Samen luisteren naar een docent is waardevoller dan in je eentje kijken naar een scherm.

Lijst STERK vindt dat er vanuit de Hanzehogeschool een duidelijke balans moet komen tussen online en fysiek onderwijs. Studenten moeten niet alle vakken online krijgen en volgen, maar ook weer genoeg lessen op de campus krijgen. Er moeten roosters komen die een balans laten zien tussen deze twee werelden.

Gepersonaliseerd onderwijs
Lijst STERK vindt dat er meer moet worden gekeken naar gepersonaliseerd onderwijs. Je eigen ontwikkeling sturen en niet alleen het vaste boekje hoeven te volgen, maar de ruimte krijgen om de studie in te delen naar jouw wensen.

Studenten moeten meer de mogelijkheid krijgen om de eigen studie in te richten. De Hanzehogeschool biedt bijvoorbeeld veel verschillende studies aan, maar hoeveel krijg jij daarvan mee? Het moet mogelijk worden om als student een vak te volgen van een andere studie.

Daarbij is een goed zichtbaar en duidelijk Honoursprogramma ook van belang, waarbinnen jij de vrijheid krijgt om jouw eigen persoonlijke ontwikkeling uit te stippelen. Het Honoursprogramma moet geen vaste kaders en regels aanbieden, maar juist de ruimte en vrijheid behouden. Daarnaast moeten studenten de kans krijgen om een bestuursjaar te gaan doen bij een studievereniging of het actief beoefenen van een sport bij een sportvereniging.

De studenten moeten de ruimte krijgen om eigen plannen en interesses in te zetten binnen de studie. Op deze manier vergroot je het verantwoordelijkheidsgevoel en de eigen krachten van de studenten, zodat zij zich ontwikkelen naar eigen wensen.

Kort samengevat
Lijst STERK pleit voor flexibel onderwijs. Zo moeten studenten meer vrijheid krijgen om de studie in te delen naar hun eigen wensen, maar ook de ruimte krijgen om verder te kijken dan de eigen studie.

Daarnaast zijn goed werkende faciliteiten van belang zodat studenten kunnen studeren binnen een optimale leeromgeving op verschillende locaties. Het is belangrijk dat deze locaties vindbaar zijn voor de studenten, zodat zij weten waar zij terecht kunnen om te studeren.

Binnen flexibel onderwijs is het ook belangrijk dat er een balans wordt gevonden tussen fysiek en online onderwijs. Het afgelopen jaar heeft grotendeels online plaatsgevonden, maar er zal hier nu een gezonde balans in gevonden moeten worden.