Communicatie en samenwerking binnen de Hanzehogeschool

Het afgelopen jaar heeft veel van ons gevraagd, zowel van de studenten als de medewerkers van de Hanzehogeschool. Veel studenten hebben hulp nodig gehad, er zijn veel communicatie uitingen van de Hanzehogeschool naar buiten gebracht en er moest flexibel worden samengewerkt. De Hanzehogeschool doet haar best, maar wij denken dat dit beter kan en
hier willen wij aan bijdragen. Dit jaar strijdt Lijst STERK voor een betere communicatie en samenwerking binnen de Hanzehogeschool.

“Als student is het van belang om te weten wat er speelt binnen de Hanzehogeschool, maar als Hanzehogeschool is het ook ontzettend belangrijk om te weten wat er speelt onder de studenten.”
Vera Sieses

Hoofdpunten op een rij
• Samenwerking tussen de student en docent
• Duidelijkere communicatie naar studenten, afgestemd op de doelgroep
• Het goed ondersteunen van studenten met een hulpvraag

Samenwerking tussen de student en docent
SLB’er, pob’er, coach, zoveel verschillende benamingen maar eigenlijk betekent het allemaal hetzelfde. Eén of meerdere docenten die jou begeleiden gedurende jouw studieloopbaan. De ene student heeft wekelijks contact met zijn of haar begeleider en de ander vrijwel nooit. Soms is het niet nodig, maar soms ook wel. Lijst STERK vindt dat de rol van een studieloopbaanbegeleider of persoonlijk ontwikkelingsbegeleider duidelijker moet zijn en dat op deze manier de studenten de hulp en begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Een SLB’er moet jouw ontwikkeling centraal stellen in plaats van het nominaal afstuderen.

Lijst STERK ziet graag dat de SLB’ers beter worden geïnstrueerd en dat de ontwikkeling van de student centraal staat. Zeker na zo’n moeilijk jaar als 2020 moet de Hanzehogeschool met man en macht zorgen voor het welzijn en de begeleiding van de studenten.

Duidelijkere communicatie naar studenten, afgestemd op de doelgroep
Dat de communicatie helder moet zijn hoeven we jou natuurlijk niet uit te leggen, maar dit kan soms moeilijk zijn. Het afgelopen jaar heeft de Hanzehogeschool heel wat moeten communiceren naar studenten. Van schoolgebouwen die genoodzaakt waren om tijdelijk de deuren te sluiten, naar tentamens die werden gecanceld en verplaatst. Echter bleef de student na deze uitingen nog met veel vragen zitten en is de boodschap niet duidelijk genoeg. Na jaren ervaring zou je verwachten dat de Hanzehogeschool wel zou weten hoe de vork in de steel zit.

Lijst STERK pleit voor een heldere communicatie die ook echt gericht is op de student, waarna de studenten niet met een tiental vragen achterblijft. Daarvoor is het van belang om in gesprek te gaan met de student en te onderzoeken welke communicatiekanalen het effectiefst zijn. Er moet gekeken worden naar de inhoud van zo’n boodschap om ervoor te zorgen dat de student niet met vragen of onduidelijkheden achterblijft.

Het goed ondersteunen van studenten met een hulpvraag
Net zoals vele anderen, hebben studenten een zwaar jaar achter de rug. Eenzaamheid, psychische problemen, motivatie wat daalt, achterblijvende resultaten, de hele dag achter een scherm en zo kunnen we er nog wel een aantal zaken noemen. Het is belangrijk dat studenten met een hulpvraag de juiste begeleiding krijgen, maar waar kunnen ze terecht? Bij wie moeten ze aankloppen om de juiste hulp te krijgen? Voor veel studenten is dit vaag.

De Hanzehogeschool vindt studentenwelzijn belangrijk en heeft sinds vorig jaar ook studentpsychologen aangenomen. Ontzettend fijn voor de studenten die hier behoefte aan hebben, maar zij moeten wel weten hoe zij hier terecht kunnen komen en dat het überhaupt bestaat. Lijst STERK pleit voor meer zichtbaarheid en duidelijkheid van de mogelijkheden voor de student. Het moet duidelijk zijn waar zij terecht kunnen met vragen en waar zij hulp kunnen krijgen.

Kort samengevat
Dat communicatie en samenwerking belangrijk is hoeven we niemand uit te leggen. Dat dit beter kan binnen de Hanzehogeschool is een feit. Door het beter instrueren van SLB’ers wil Lijst STERK de samenwerking tussen student en docent verbeteren. De Hanzehogeschool heeft het afgelopen jaar veel communicatie uitingen gedaan, Lijst STERK is van mening dat de Hanze zich meer moeten richten tot de student zodat zij niet met vragen en onduidelijkheden achterblijven. Tot slot is het vaak nog te onduidelijk of te vaag waar studenten terecht kunnen met problemen of een hulpvraag. Er zijn een tal van mogelijkheden en dit moet duidelijk in kaart worden gebracht, zodat de student op de juiste plek terecht komt met zijn of haar hulpvraag.