Verbondenheid

Het is de missie van Lijst STERK om de belangen van de studenten te behartigen en om de student zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Als student heb jij inbreng, en ook vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen naast je studie. Dit is belangrijk wanneer je jezelf als een echte professional wilt ontwikkelen. Er zijn een tal van mogelijkheden, maar dit is niet duidelijk genoeg. In de huidige tijd is het belangrijker dan ooit om verbonden te zijn en om jezelf te blijven uitdagen en te ontwikkelen.

Vera Sieses – “Jezelf ontwikkelen tijdens je studie is belangrijk. Weet jij wat de mogelijkheden zijn? Zeker in deze tijd is het van belang om verbonden te zijn en te luisteren naar elkaar. De Hanze speelt hier een grote rol in.”

Hoofdpunten op een rij:
• De sociale verbinding onder studenten versterken;
• Meer inspraak van studenten op het onderwijs;
• Verduidelijken aanbod zelfontwikkeling naast de studie.

De sociale binding onder studenten versterken
Voordat de COVID-19 pandemie een ding was zagen studenten elkaar dagelijks op school, in de stad en kwamen we bij elkaar over de vloer. Nu hebben studenten weinig tot geen fysiek college meer, is alles dicht in de stad en is op bezoek gaan beperkt. Je ziet elkaar niet meer, je vervreemd van elkaar. Hierdoor zet eenzaamheid in en dat is heel vervelend, zeker als je als student alleen op je kamer zit. Als dit nou even duurt is het wel te doen, maar het is niet bekend hoelang het duurt, of het überhaupt nog wel terug naar ‘normaal’ gaat. Daarom moet hier wat aan gedaan worden.

Lijst STERK vindt dat de sociale verbinding onder studenten moet verbeteren. Er moet duidelijker worden wat de mogelijkheden zijn om mensen te ontmoeten en waar je naartoe kan gaan als de eenzaamheid wel inzet. Verenigingen als Vindicat, Albertus, Gyas en Aegir kent iedereen en die hebben meer aanmeldingen gehad dan ooit en zitten vol. Maar zeggen namen als HMV Actis, SV Hestia en FSV Fysiek je ook wat? Studieverenigingen en sportverenigingen kunnen ook heel veel bijdragen aan het verdringen van de eenzaamheid en dragen bij aan de sociale verbinding. De Hanzehogeschool moet blijven bijdragen aan het kenbaar maken van deze verenigingen. Zo sta je als student niet meer alleen, maar blijven wij elkaar vinden; ook in deze tijd. Juist nu is het tijd dat de Hanzehogeschool hier meer aandacht aan gaat besteden.

Meer inspraak van studenten op het onderwijs
Als student zijnde loop je het liefst met een boog om ze heen, al die mensen met tablets in hun hand, die op je afkomen als hongerige wolven. Dit moet toch anders kunnen. Verkiezingen zijn enorm belangrijk voor studenten, Lijst STERK en de Hanzehogeschool. Toch is er weinig of onduidelijke informatie over te vinden. Waardoor er tijdens de verkiezingsweek enorm hard door de studentenbelangen verenigingen moet worden gewerkt om studenten te enthousiasmeren. Immers worden de studenten niet genoeg geïnformeerd over de verkiezingen en wat dit eigenlijk inhoudt.

Deelraden en opleidingscommissies zijn ontzettend belangrijk om je als student mee bezig te houden. Op deze manier kun je als student je stem laten horen en je tegelijkertijd ontwikkelen. Ook hier geldt weer dat er te weinig informatie wordt verschaft waardoor er studenten zijn die niet weten wat het inhoudt. Lijst STERK pleit voor meer inspraak door studenten. Studenten moeten hier beter van op de hoogte worden gebracht, waardoor zij mee kunnen praten en hun mening kunnen delen.

Verduidelijken aanbod zelfontwikkeling naast de studie
Een bestuursjaar bij de studievereniging, fractielid in de HMR of een commissie doen binnen een vereniging. Er zijn zoveel mogelijkheden om naast je studie bezig te zijn met zelfontwikkeling en alle voordelen die daarbij komen kijken. Welke mogelijkheden er allemaal zijn staat wel ergens verstopt op de website van de Hanzehogeschool, maar vindbaar is het amper, en overzichtelijk is het niet. Als student kun je zoveel meer doen naast je studie, jezelf zoveel meer uitdagen en uitgroeien tot een ware professional. Waarom wordt hier dan zo weinig aandacht aan geschonken? Hier moet wat aan gaan gebeuren! Een duidelijker aanbod met de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen naast je studie zou wenselijk zijn. Zo krijgen studenten inzicht over hoe zij zich naast de studie kunnen ontplooien.

Samenvattend
In de huidige tijd hebben we te maken met eenzaamheid en is de sociale verbinding ver te zoeken, Lijst STERK vindt dat dit anders kan en moet. Ook worden momenteel studenten niet goed genoeg betrokken bij deelraden en opleidingscommissies. Weinig studenten hebben hier kennis van en weten wat de bedoeling is. Evenals de HMR en deelraden. Afgelopen verkiezingen heeft maar 15,23% van alle Hanzehogeschool studenten gestemd. Ook is het niet duidelijk genoeg voor studenten wat zij naast hun studie zouden kunnen gaan doen in de vorm van een bestuursjaar, deelraad, HMR etc. Hier moet wat aan veranderen.