Vage bezigheid is nog geen duurzaamheidsbeleid

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Een opiniestuk door Carlien Hurink en Nick Pool

Iedereen verlangt er op dit moment naar; een heerlijke vakantie naar een ver land. Steeds meer dingen zijn mogelijk en zelfs een paar eilanden zijn weer bereikbaar als vakantiebestemming. Mensen maken daadwerkelijk plannen om deze zomer op vakantie te gaan. Echter plannen maken voor een vakantie naar bijvoorbeeld Kreta, betekent nog niet dat je volgende week op je ligbedje aan het strand ligt. Hiervoor moet je eerst de nodige stappen ondernemen, zoals een vliegticket kopen en je koffer inpakken. Het proces van vakantie boeken valt eigenlijk te vergelijken met het proces van de communicatie duurzaamheidsbeleid van de Hanzehogeschool Groningen (Hanze). Hierin moeten net zulke stappen worden ondernomen en hierbij is de communicatie nog veel belangrijker. De vraag is dus hoe de Hanze hier studenten bij gaat informeren en betrekken als er plannen zijn gemaakt.

100% duurzame energie 2030, dat is het doel van de Hanze. Een prachtig doel natuurlijk, alleen zijn er dan twee vragen waar nog een antwoord op gegeven moet worden. Hoe gaat de Hanze haar doelen bereiken? En nog veel belangrijker, hoe gaan studenten geïnformeerd worden over de bijdrage die zij kunnen leveren. De Hanze doet al veel om duurzaamheid en energie in het curriculum van opleidingen te verwerken. Door studenten bij de innovatiewerkplaatsen en de Center of Expertise wordt bijvoorbeeld al onderzoek gedaan naar manieren om duurzamer te worden als Hanze maar bij sommige opleiding vallen ook EC’s te verdienen bij vakken die te maken hebben met duurzaamheid. Ook heeft de Hanze zich gecommitteerd aan een energiebesparing van twee procent per jaar. Wederom een mooi doel maar hoe wordt daar ieder jaar concreet invulling aan gegeven en op welke wijze wordt dit aan studenten gecommuniceerd? Daarnaast wordt er bij Energy Transition Centre (EnTranCe) samen met studenten van de Hanze, wetenschappers, overheden en bedrijven gezocht naar innovaties die tot gevolg hebben dat we een schone energievoorziening hebben. Maar hoe gaat de Hanze zelf duurzaam worden? Het enige doel waar concreet invulling aan gegeven wordt en waarbij de communicatie helder is, is het doel om in 2025 aardgas vrij te zijn. De Hanze noemt zichzelf  graag een regionale hogeschool en daarbij hoort natuurlijk niet dat je aardgas gebruikt uit een provincie die enorm lijdt onder de aardgaswinning. Het is dus leuk dat de Hanze over wil gaan op het gebruiken van elektriciteit in plaats van aardgas, maar wanneer deze elektriciteit afkomstig is uit aardgas schiet je weinig op, dan kun je net zo goed aardgas importeren uit het buitenland. Elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen noemen we grijze energie en voorziet nog steeds het overgrote deel van energievoorziening in Nederland. De directe tegenhanger van grijze energie is groene energie. Dit is energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon of energie opgewekt met water.

Naast het doel om in 2030 100% duurzame energie te gebruiken wil de Hanze vijf jaar later CO2 neutraal zijn. Dit zijn ambitieuze doelen, de EU stelt dat we per 2050 energieneutraal moeten zijn om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Dit geldt ook voor de Hanze, er is dus nog heel wat werk aan de winkel om dit te bereiken. Hierbij wederom komt de vraag boven drijven ‘hoe’? Dus hoe het doel bereikt gaat worden, maar vooral hoe studenten geïnformeerd worden. Een belangrijke absorbeerder van CO2 zijn bomen, het is dus van cruciaal dat we bomen zo min mogelijk kappen en juist meer bomen en natuur aanplanten  en creëren waar dat mogelijk is. Maar ondertussen zijn er recentelijk 92 bomen gekapt aan de Zernikelaan, dit was blijkbaar nodig om de campus te vernieuwen. Als je de afgelopen maanden op de campus geweest bent heb je vast wel gezien dat er veel dingen veranderd zijn. Er wordt heel vrolijk gezegd dat voor elke gekapte boom er anderhalve boom terugkomt. Echter duurt het tientallen jaren voordat de jonge bomen zoveel CO2 absorberen als de gekapte bomen. Die vlieger gaat dus niet op.

Tevens heeft de Hanze zich aangesloten bij het Climate Reality Project van milieuactivist Al Gore en bij doelen van de Verenigde Naties. Met als doel de organisatie te verduurzamen. Het project is opgezet door de voorgaande Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore die zich erop richt om in 2030 gebruik te maken van 100% duurzame energie. De voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon heeft in samenwerking met de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen de Energy Academy Europe opgericht, gevestigd hier in Groningen: het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. Dit om een voorbeeld te zijn voor andere onderwijsinstellingen.

Je aansluiten bij een organisatie die bepaalde doelen voor ogen heeft, betekent zeker niet het per direct halen van deze doelen. Nergens staat concreet vermeld op de Hanze site hoe deze ideeën, plannen en doelen bereikt gaan worden. Hetgeen dat mist bij alle genoemde punten is de communicatie naar de betrokkenen en belangstellenden, en dan voornamelijk de studenten. Wij als Lijst STERK hebben nergens kunnen vinden hoe er gecommuniceerd gaat worden over de doelen die de Hanze zichzelf gesteld heeft.

Wij van Lijst STERK vinden dat de Hanze zich transparanter dient op te stellen kijkend naar het duurzaamheidsbeleid. Het ene mooi belovende doel na het andere ambitieuze plan. Maar als de communicatie hierin ontbreekt naar studenten toe, dan zijn het in principe loze beloftes waarbij geen garantie wordt gegeven. Het is dus van groot belang dat de doelen en plannen concreet worden en dat wordt gecommuniceerd aan studenten hoe de Hanze dit gaat bereiken. Duurzaamheid in alle opzichten gaat immers over de toekomst van de nu nog niet betrokken studenten.

Geef een antwoord