Tony Hamming - Fractielid

Mijn naam is Tony Hamming en ik ben 27 jaar oud. Momenteel zit ik in het tweede jaar van de studie Social Work. Eerder heb ik twee jaar Toegepaste Psychologie gestudeerd.

Binnen mijn vier jaar dat ik studeer aan de Hanzehogeschool heb ik veel kennis opgedaan op verschillende gebieden. De Hanzehogeschool is een prachtige organisatie waar veel zaken ontzettend goed geregeld zijn, maar waar ook nog ruimte voor verbetering is op bepaalde punten. Dit continue proces van verbetering en het vormen van beleid vind ik ontzettend interessant. Ik denk dat ik met mijn ervaring een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan de Hanzehogeschool. Daarom heb ik besloten om me verkiesbaar te stellen namens Lijst STERK voor de Hanze medezeggenschapsraad.

Ik vind het belangrijk dat iedere student zich op eigen tempo kan ontwikkelen en daarbij de juiste ondersteuning krijgt vanuit de Hanze. Denk hierbij aan voldoende studieplekken en werkcomputers, maar ook het optimaliseren van het huidig Intranet. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Hanze zich inzet voor kleinschalig onderwijs. Het komt nog te vaak voor dat collegezalen van populaire opleidingen overvol zitten waardoor laatkomers geen zitplek hebben of zelfs op de grond moeten zitten. Ik pleit voor het efficiƫnter inzetten van roosters, waardoor studenten niet meer te maken krijgen met overvolle klassen.