Terugkoppeling Enquête

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Klik op een grafiek om hem groter te maken.

Ter ondersteuning aan het verkiezingsprogramma heeft de kandidaatsfractie van Lijst Student Erkend (Lijst STERK) een enquête uitgebracht. Dit hebben wij gedaan om erachter te komen waar wij ons, als nieuwe fractie, komend jaar mee bezig moeten gaan houden. De uitkomsten hebben wij onder andere verwerkt in ons verkiezingsprogramma. Hieronder is een korte uiteenzetting van een aantal uitkomsten van de enquête; 

Door de gevolgen COVID-19 vindt veel onderwijs online plaats. Ruim 70% van de ondervraagde studenten geeft aan dat ze door het thuis studeren minder effectief zijn in het studeren. Dit laat zien dat het moeilijker is voor studenten om gemotiveerd te blijven als je de hele dag alleen moet studeten. Daarnaast geeft 23% ondervraagden aan geen goede studieplek te hebben. Dit geeft aan dat voor een relatief grote groep het lastig is om een geschikte studieplek te vinden.

Maar liefst 90% van de ondervraagde studenten geeft aan dat één of meerdere digitale colleges achter elkaar minder goed te volgen zijn dan fysieke colleges. Daarnaast geeft 80% van de ondervraagde studenten aan dat ze digitale colleges ervaren als een eenzijdige informatiestoom. Dit laat zien dat er nog verbeteringen mogelijk zijn op het gebied digitale colleges gegeven worden, niet alleen op technisch gebeid maar ook hoe colleges interactiever gemaakt kunnen worden.

Ruim 60% van de ondervraagde studenten geeft aan zich te willen ontwikkelen maar geeft aan dat de studiecoach daarin niet bijdraagt. Dit geeft aan dat vakken die gaan over de persoonlijke ontwikkeling van studenten verbeterd moeten worden zodat studenten zich op persoonlijk vlak beter kunnen ontwikkelen.

Meer dan 90% van de ondervraagde studenten heeft studieboeken aangeschaft en deze niet of nauwelijks gebruikt. Dit laat zien dat er kritisch gekeken moet worden naar de verplichte boekenlijst en hoe studiestof wellicht op een andere manier kan worden aangeboden, bijvoorbeeld via BlackBoard.

30% van de ondervraagden geeft aan niet op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen de Hanzehogeschool. Er zou gekeken kunnen worden naar andere mogelijkheden om belangrijk nieuws op studenten over te brengen of hoe de huidige informatiestroom verbeterd kan worden.

De bovenstaande punten zijn meegenomen in ons verkiezingsprogramma en samen met heel veel andere punten, zullen wij deze punten aankaarten in de HMR. Op die manier gaan wij de positie van de studenten verbeteren en vertegenwoordigen.

Vriendelijk groetend,

Fractie Lijst Student Erkend (STERK) 2020/2021

Geef een antwoord