Statement naar aanleiding van racistische uitingen

Geachte betrokkenen,

In de nacht van 31 augustus op 1 september jl. heeft een functionaris van het bestuur der Lijst Student Erkend zich in een groepsapp, buiten de organisatie, op een misplaatste discriminerende manier geuit.

Wij zijn hier van geschrokken en staan hier als vereniging niet achter. De betrokken functionaris is voor onbepaalde tijd op non actief gesteld en wij beraadslagen ons over verdere maatregelen. Wij nemen deze situatie enorm serieus en distantiëren ons van de uitingen die gedaan zijn door de functionaris in kwestie, dit past niet bij onze verenigingscultuur en de boodschap die wij willen uitdragen.

Sluit Menu