Linda Kies - Fractievoorzitter

Hallo! Mijn naam is Linda Kies, 24 jaar en derdejaarsstudente Social Work.

Deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten aan de Hanzehogeschool is één van de mooiste kansen die ik gedurende mijn studententijd kan benutten.  Mij inzetten voor andermans belangen doe ik al jaren, maar afgelopen jaar besloot ik het naar een hoger niveau te tillen en koos ik voor het voorzitterschap van één van de grootste studieverenigingen van de Hanze. Naarmate dat nu tot zijn natuurlijke einde komt ben ik klaar om mijn passies en ambities door te zetten binnen de Hogeschoolmedezeggenschapsraad.

Medezeggenschap betekent voor mij veranderingen doorvoeren waar wij studenten vinden dat verandering nodig is. Waar de maatschappij in genadeloos tempo ontwikkelingen doormaakt, kwakkelt het onderwijs er als een lam eendje achteraan. Deze ontwikkelingen, zoals het leenstelsel of de prestatiemaatschappij, maken succesvol studeren een grotere uitdaging en des te moeilijker. Het is tijd om het onderwijs te moderniseren en om vollediger en vlotter in te spelen op de behoeften van de hedendaagse student.

Succesvol studeren heeft voor elke student een eigen kleur, een eigen invulling. Waar bij de één de wens ligt om zich breder te scholen door modulair onderwijs, kan de ander behoefte hebben aan meer mogelijkheden tot aansluiting op de arbeidsmarkt of betere docentkwaliteit. Wat de wens ook is, als het bijdraagt aan de ontwikkeling van de student als persoon en professional, moet de Hanze hierin zijn uiterste best doen om te faciliteren. De Hanze moet de student de vrijheid en het draagvlak geven om zijn eigen succes te bepalen en te realiseren. Daarom kies ik voor Lijst STERK, jij ook?