Jouw rechtsmiddelen als student, wat zijn ze en hoe gebruik je ze?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Daar zit je dan, de Hanze heeft een besluit genomen waar jij het niet mee eens bent… wat zijn jouw juridische opties binnen de Hanze? Mijn naam is Nick Pool, student rechten, raadslid in de hogeschool medezeggenschapsraad (HMR) en student-lid van het College van Beroep voor Studenten en ik ga je vertellen wat jouw rechtsmiddelen zijn als student.

Voordat je verder leest, is het goed om te weten hoe het juridische proces binnen de Hanze werkt! Je zal wel denken: “ben ik nu beland bij college over rechten…?” Maar haak niet af want deze info kun je goed gebruiken wanneer je in een lastige situatie zit. 

  • Het eerste wat je altijd probeert, is om in gesprek te gaan met de persoon waarmee je het niet eens bent. Het is een open deur, maar wellicht bereik je je doel en dat bespaart heel veel gedoe.
  • Als het gaat om een besluit van het College van Bestuur ga je direct naar het College van Beroep voor Studenten.
  • Wanneer dat niets oplevert, kun je in bezwaar gaan bij de examencommissie van jouw school.
  • Wanneer de beslissing die de examencommissie neemt nog steeds onrechtvaardig is in jouw ogen, dan kun je ook in beroep gaan bij het College van Beroep voor Studenten.
  • Als je na de uitspraak van het College van Beroep voor Studenten nog steeds van mening bentc dat jou onrecht is aangedaan, dan kun je een procedure starten bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

Er zijn talloze voorbeelden te noemen waartegen jij als student in beroep aan kunt gaan. Ik ben nu al een paar jaar studentlid van het College van Beroep voor Studenten en het meest voorkomende onderwerp vóór COVID-19 was het bindend studieadvies (BSA). Studenten kwamen bij het College van Beroep voor Studenten wanneer de examencommissie een negatief BSA gegeven had. Erg balen voor die studenten want daardoor moest je verplicht stoppen met de opleiding. Gelukkig is er op dit moment geen verplicht BSA, maar wie weet komt het toch weer terug na COVID-19, in welke vorm dan ook. De wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geeft situaties waarin een student geen 48 punten heeft kunnen halen, maar toch verder mag studeren. Een voorbeeld hiervan is wanneer je studie hinder ondervindt door persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of bijzondere familieomstandigheden. Ook is het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie een voorbeeld. Deze situaties zijn opgenomen in de WHW en daar moeten de examencommissie en andere colleges rekening mee houden.

Stel, je ziet een nieuw cijfer in Osiris en bij de inzage kom je erachter dat de docent zich niet gehouden heeft aan de beoordelingscriteria. Of stel je eens voor dat wanneer docenten tentamens of opdrachten van een grote groep studenten nakijken en door onderlinge verschillende nakijk stijlen er ongelijkheid ontstaat in de resultaten. Hiermee zou het cijfer verschillen, afhankelijk van de nakijkende docent! Daarnaast wijst de praktijk uit dat docenten enorm veel opdrachten moeten nakijken in een korte tijd en daarom op een scannende wijze het verslag checken op de beoordelingscriteria alsof ze aan het afvinken zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat er verschillen ontstaan in cijfers wat niet de bedoeling is. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen waar jij als student op juridische vlak iets tegen kunt ondernemen. Maar niet alleen deze onderwerpen, jij hebt ook juridische opties tegen andere besluiten van docenten, de decaan of de examencommissie. 

Je hebt je tentamen of opdracht gemaakt, je hebt er veel bloed, zweet en tranen ingestopt en bent dan eindelijk klaar. Echter, de opluchting is er niet direct want je zit eerst nagelbijtend te wachten op je cijfer. Docenten hebben volgens het studentenstatuut vijftien werkdagen om je tentamen of opdracht na te kijken, echter blijkt uit de praktijk dat je jouw docenten vaak achter de broek aan moeten zitten om de cijfers op tijd te krijgen. Heel vervelend, het zou net je laatste tentamen of opdracht zijn die je moet halen voordat je op stage kunt of kunt beginnen met afstuderen. Je hebt als student veel verplichtingen, bijvoorbeeld de keiharde deadlines. Wanneer je ook maar één minuut te laat bent met inleveren, kan de docent weigeren je opdracht na te kijken… Maar aan de andere kant, wat gebeurt er als een docent zich niet aan een deadline houdt? Niets! Er zijn geen juridische opties waarmee je iets kunt ondernemen. Jij hebt gewoon dikke pech en moet langer wachten op je cijfer.

Daarnaast heb je ook mogelijkheden wanneer je het niet eens bent met een besluit dat het College van Bestuur heeft genomen. Er zijn sinds COVID-19 veel zaken bij het College van Beroep voor Studenten geweest over restitutie (teruggave van collegegeld) aangespannen door internationale studenten. Deze zaken hadden voorkomen kunnen worden als de Hanze zich beter had ingezet om deze internationale studenten te informeren.

Het klinkt allemaal allemaal best ingewikkeld. Toch is het belangrijk dat jij je juridische mogelijkheden kent, want het gaat over jouw toekomst waar jouw studie onderdeel van is. Daarom is het belangrijk dat jij op de hoogte bent van jouw rechten! Wanneer je er ook met de examencommissie van jouw school niet uitkomt, ga dan naar https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/rechten/bureau-klachten-en-geschillen/voor-studenten/college-van-beroep/procedure-cbs om meer informatie te vinden over jouw juridische mogelijkheden.

Door mijn ervaring binnen de Hanze kan ik stellen dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden van studenten. Er wordt teveel gekeken naar de letter van de wet en er is daarom niet genoeg ruimte voor de menselijke maat. Lijst STERK is van mening dat iedere student een eerlijke behandeling verdient! Mocht jij een probleem hebben waar jij zelf niet uitkomt, schroom dan niet en meld je probleem via de link zodat wij jou kunnen helpen! https://lijststerk.nl/meld-jouw-probleem/.

Geef een antwoord