Het BSA is uitgesteld!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Fractievrijdag!

Ook dit jaar is het BSA uitgesteld!

Afgelopen jaar kwam het coronavirus om de hoek kijken. Daarom is destijds het bindend studieadvies (BSA) uitgesteld voor eerstejaars studenten. Ook dit collegejaar is zijn er gesprekken geweest over het BSA en of deze regeling weer zou worden aangehouden. Met blijdschap kan Lijst Student Erkend vertellen dat wij en de HMR met ons, hebben ingestemd met deze regeling. Dit betekent het volgende:

  • Voor studenten die begonnen zijn in 2019/2020 is het BSA afgeschaft;
  • Voor studenten die begonnen zijn in 2020/2021 is het BSA uitgesteld naar het tweede collegejaar.

Zo krijgen alle studenten goed de kans om hun weg te vinden in het lastige pakket waar wij ons allen in vinden.

————————–

Student Council Friday

Also this college year the BSA has been postponed!

Last college year the COVID-19 pandemic started. That college year the UAS decided to postpone the binding study advice (BSA) for all students who started in the year 2019-2020. There have been meetings about the BSA to see if the same regulation could be applied this college year as well. We are overjoyed to announce that Lijst Student Erkend together with the rest of the Hanze Representation council has agreed to Apple the regulations again. This means:

  • The BSA has been completely scrapped for students who started in 2019/2020;
  • The BSA has been postponed to the second college year for students who started in 2020/2021.

That way all students will have a proper chance to find their way in the difficult situation we all find ourselves in.

Geef een antwoord