Digitalisering

Digitalisering van het onderwijs werd al jaren hard nodig gevonden. Door COVID-19 is het in korte tijd realiteit geworden, maar Lijst STERK is ervan overtuigd dat er door de versnelde digitalisering kinderziektes in het systeem zitten. Door het digitale onderwijs heerst vermoeidheid en een verminderde concentratie onder de studenten. Ook speelt het onderwijs niet meer goed in op de student zelf. Daarom is het nu zaak dat we actief aan het werk gaan om het systeem te optimaliseren en deze fouten op te lossen. Studenten hebben altijd kritisch gekeken naar het onderwijs en dat moeten we ook nu doen, of we nu in een lastige periode zitten of niet.

Gideon Henstra – “We leven in een lastige en onzekere tijd, maar ook nu moeten we kritisch blijven op het onderwijs. Het digitale onderwijs moet nog geperfectioneerd worden en wie kan hier beter in adviseren dan de studenten. Wij ervaren de lessen immers.”

Hoofdpunten op een rij:
• Een goede balans tussen digitaal en fysiek onderwijs;
• Goede begeleiding met digitaal onderwijs voor de docenten en studenten;
• Gelijk onderwijs voor alle studenten;
• Niet verplicht onnodige studieboeken aanschaffen.

Een goede balans tussen digitaal en fysiek onderwijs
Uit onderzoek naar de nieuwe vorm van het onderwijs zijn voordelen naar voren gekomen: studenten kunnen thuiswerken en zijn vrijer in hun dagbesteding. Thuiswerken en de lessen digitaal volgen is dus mogelijk, maar er zijn ook nadelen aan het licht gekomen door dit onderzoek:

  1. Studenten zijn minder efficiënt;
  2. De lessen zijn een stuk minder interactief en soms zelfs meer een informatie video;
  3. Meerdere lessen achter elkaar volgen is vermoeiend en slecht voor de concentratie.

Hier komt uit voort dat er een goede balans moet worden gevonden in digitaal en fysiek onderwijs. De meeste van ons zitten inmiddels weer thuis achter hun laptop en hebben geen fysieke lessen. Maar wanneer het weer mogelijk is om op een veilige manier fysiek les te volgen moeten we gaan zoeken naar de beste middenweg.

Lijst STERK pleit voor een goede balans tussen digitaal en fysiek onderwijs. Niet vier uur achter elkaar digitale colleges maar telkens een uurtje afgewisseld met oefenen aan opdrachten of werken aan projecten. Deze vorm kan ook nu al, nu alle lessen digitaal zijn. Als er weer veilig fysiek les gegeven kan worden kan dit ook in de onderwijsvorm gemengd worden. Zo wordt de student de best mogelijke vorm van onderwijs geboden en kunnen studenten optimaal onderwijs volgen. De perfecte symmetrie voor jouw onderwijs.

Goede begeleiding met digitaal onderwijs voor de docenten en studenten
Met digitaal onderwijs kun je bestanden delen, polls openen en nog veel meer. Inmiddels zijn wij redelijk bekend met de mogelijkheden, maar zeker voor de wat minder technisch georiënteerde persoon is dat nog best wel lastig. Daarnaast is het ook voor de meest technische persoon nog lastig om een interactieve digitale les te geven. De docenten, maar ook de studenten, moeten goed geïnformeerd worden over hoe zij de nieuwe digitale methoden kunnen gebruiken.

Lijst STERK wil dat er ondersteuning komt voor docenten en studenten, zodat niet alleen duidelijk is hoe een presentatie op het scherm gedeeld kan worden, maar ook hoe de docent de aandacht van studenten beter kan vasthouden. Tips en tricks over hoe je de student geïntrigeerd houdt en actief betrekt bij de lessen en hoe de student actief mee kan doen en de aandacht erbij houdt: zo zijn de docenten weer geschoold voor het onderwijs dat zij geven en zijn de lessen weer van de gewenste kwaliteit.

Gelijk onderwijs voor alle studenten
Iedereen wil gelijk behandeld worden. Iedereen vindt het oneerlijk als er altijd één iemand of één groep wordt voorgetrokken. Met de invoer van het leenstelsel moeten studenten opeens veel meer betalen voor onze lessen. Vervolgens drie jaar later wordt ingevoerd dat eerstejaars maar de helft van hun lesgeld betalen. Waarom kregen de studenten van de drie jaar daarvoor dan ook niet € 1.000,- terug? Het moet niet weer zo zijn dat tweede- en derdejaarsstudenten net achter het net vissen. Zij moeten waar krijgen voor hun geld en de focus moet dan ook net zo zeer op hun liggen als op de eerstejaars. Lijst STERK pleit voor een goed én eerlijk evenwicht, de perfecte symmetrie in het onderwijs: voor alle leerjaren!

Niet verplicht onnodige studieboeken aanschaffen
Elk jaar weer krijgen studenten een boekenlijst met boeken die zij zogenaamd nodig hebben, maar waarvan de helft een kast in verdwijnt en nooit gebruikt wordt. Ze kunnen doorverkocht worden, of aan bedrijven als Studystore verkocht worden, maar tegen een veel lagere prijs dan je ervoor betaald hebt.

Lijst STERK vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar de boekenlijsten, want er is een oplossing om dit op te lossen. Ten eerste zouden er richtlijnen moeten komen voor het opstellen van deze boekenlijsten. De boekenlijsten die hier per opleiding uit voortkomen kunnen vervolgens door de deelraad of opleidingscommissie gecontroleerd worden. Zo heb je een goede rode draad van boeken die studenten echt nodig zijn. Docenten kunnen altijd de vrijheid krijgen om extra content aan te bieden die hen belangrijk lijkt. Maar als dit boek niet verplicht is volgens de richtlijnen dan moet dit duidelijk zijn. In dat geval kan er namelijk ook naar readers gekeken worden of kan de docent de goede hoofdstukken uploaden als digitaal content voor de studenten.

Samenvattend
Lijst STERK wil dat er niet zomaar akkoord wordt gegaan met het nieuwe digitale systeem, puur omdat het een onzekere tijd is. Er moet gekeken worden naar de beste balans tussen digitaal en fysiek onderwijs en hoe dit geprojecteerd kan worden op de verschillende jaargangen, zodat iedereen gelijk onderwijs krijgt. Daarnaast moeten docenten en studenten ondersteuning gaan krijgen voor de hulpmiddelen en hulp krijgen met hoe je een digitale les goed geeft en volgt. Daarnaast vindt Lijst STERK dat er een einde moet komen aan het onnodig kopen van schoolboeken, omdat docenten ze verplicht maken terwijl ze eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt worden.