Aan het woord: Jessica van Delft

Dag allemaal!

Mijn naam is Jessica van Delft en ik ben dit jaar voorzitter van G.S.F.V. Drs. Vijfje. Drs. Vijfje is de grootste zaalvoetbalvereniging van Nederland, voor en door studenten. Met meer dan 500 leden, 39 herenteams en 11 damesteams kleuren wij elke week de zalen van het WAS en het ACLO Sportcentrum blauw-roze. Deze teams spelen op verschillende niveaus: van kelderklasse tot aan Topklasse en Eredivisie, zowel Vijfje 1 als Vijfje 40 staan elke week weer vol enthousiasme in de zaal. Want sporten naast de studie is ontzettend belangrijk én gezond. Maar ook gezond is de gezelligheid die Drs. Vijfje met zich meebrengt: zowel het bestuur als vele commissies zorgen voor de wekelijkse vrijdagborrels met daarnaast de leukste feestjes, toernooien, reizen en andere toffe evenementen bij onze vereniging. Want ook dát maakt het studentenleven zo bruisend en leuk. Helemaal terecht dus dat lijst Sterk zich hard maakt voor de actieve studentencommunity. Mijn advies: ga zeker een commissie of bestuur bij je studievereniging, sportvereniging of studentenvereniging doen!

Ikzelf woon nu vijf jaar in Groningen. De eerste drie jaar van mijn studententijd heb ik de bachelor International Business gevolgd en momenteel doe ik de master Human Resource Management aan de RUG. Naast al dat studeren moet er natuurlijk genoeg ruimte zijn voor nog veel leukere dingen en zo kwam ik in 2018 bij Drs. Vijfje terecht, niet denkende dat ik ooit voorzitter zou worden van deze prachtige vereniging. Wat een bestuursjaar mij (tot nu toe) heeft gebracht? Verbetering en ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, het omgaan met nieuwe en uitdagende verantwoordelijkheden, een breed netwerk met veel interessante connecties én een hele hoop gezelligheid. Een enorme aanrader dus. En als je dat bestuurs- of commissiejaar niet wil doen, wordt dan maar gewoon actief bij Vijfje. Of bij Lijst STERK, dat mag natuurlijk ook. Geniet van je studententijd!


Hello all!

My name is Jessica van Delft and I am the chairwoman of G.S.F.V. Drs. Vijfje this year. Drs. Vijfje is the largest indoor football club in the Netherlands, for and by students. With more than 500 members, 39 men’s teams and 11 women’s teams we color the halls of the WAS and the ACLO Sportcentrum blue-pink every week. These teams play at different levels: from basement class to Topklasse and Eredivisie, both Vijfje 1 and Vijfje 40 are enthusiastic in the hall every week. Playing sports while studying is very important and healthy. But also healthy is the sociability that Drs. Vijfje brings: both the board and many committees take care of the weekly Friday drinks with in addition the best parties, tournaments, trips and other cool events at our club. Because that’s what makes student life so vibrant and fun. So it’s absolutely right that list Sterk makes itself hard for the active student community. My advice: definitely join a committee or board at your study association, sports club or student organization!

I’ve been living in Groningen for five years now. The first three years of my student life I followed the bachelor International Business and I am currently doing the master Human Resource Management at the RUG. Besides all that studying, there should of course be enough room for many more fun things and that’s how I ended up at Drs. Vijfje in 2018, not thinking that I would ever become president of this wonderful association. What a board year has brought me (so far)? Improvement and development of personal skills, dealing with new and challenging responsibilities, a broad network with many interesting connections and a lot of fun. An enormous recommendation. And if you don’t want to do that board or committee year, just become active with Vijfje. Or join Lijst STERK, of course that is also possible. Enjoy your time as a student!

 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

 

 

 

Geef een antwoord