Aan het woord: Ale Pieter ten Cate

*English below*

Hallo allemaal!

Ik ben Ale Pieter ten Cate, 18 jaar en momenteel tweedejaars geschiedenisstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voordat jullie denken ‘Wat wil je daar later mee doen?’, ik heb (nog) geen idee. Laat ik daarom snel van onderwerp veranderen. Sinds 15 september 2021 zit ik in het dagelijks bestuur van de Groninger Studentenbond met als doel jou en alle andere studenten in Groningen te vertegenwoordigen op landelijk en nationaal niveau naar de gemeente, onderwijsinstellingen, de politiek, noem het maar op.

Eén van mijn belangrijkste doelen dit jaar (en überhaupt) is mentaal welzijn van studenten aan de kaart te brengen. Het is een van de belangrijkste onderwerpen die nu speelt en is dan ook iets waar ik me met vol gas mee bezig ga houden komend jaar. Het gaat mij vooral om het toegankelijker maken van hulpmiddelen en centrale punten waar jij je verhaal kwijt kunt. Elke student, of je nou aan de Hanze, RUG of NHL studeert, heeft baat bij een luisterend oor dat niet al te moeilijk te vinden is.

Ik heb het ontzettend naar mijn zin in Groningen; naast mijn bestuursfunctie en studie tennis ik bij TAM. Ik ben ontzettend blij dat ik van al deze verschillende kanten van het studentenleven iets kan meemaken, en zet me dan ook graag in om dit voor iedereen zo te houden. Ook al woon je in de leukste studentenstad van Nederland, het kan altijd beter!

————————————————————————————————————————————–

Hello everyone!

I am Ale Pieter ten Cate, 18 years old and currently a second-year history student at the University of Groningen.

Before you think ‘What do you want to do with that later?’, I have no idea (yet) so let me quickly change the subject. Since September 15, 2021, I’m on the daily board of the Groningen Students’ Union with the goal of representing you and all other students in Groningen on a national and state level to the municipality, educational institutions, politics, you name it.

One of my main goals this year (and in general) is to map the mental well-being of students. It is one of the most important topics going on right now and is therefore something I will be working on full throttle next year. For me, it’s mainly about making resources and central points where you can tell your story more accessible. Every student, whether you study at the Hanze, RUG or NHL, benefits from a listening ear that is not too difficult to find.

I’m really enjoying my time in Groningen; in addition to my board position and my studies, I play tennis at TAM. I’m really happy that I get to experience all these different aspects of student life, and I’m committed to keeping it that way for everyone. Even though you’re living in the best student city in the Netherlands, there is always room for improvement!

Geef een antwoord